საქართველოს სამეანო და გინეკოლოგიურ ანესთეზიოლოგთა ასოციაცია
Georgian Association of Obstetric and Gynecological Anesthesiologists

G o o g l e    

 

 

სხეულის ზედაპირის ფართობი, სხეულის იდეალური წონა, სხეულის მასის ინდექსი
(BSA, IBW, BMI)

სქესი: მამრობითი მდედრობითი
წონა:
სიმაღლე:
 
სხეულის ზედაპირის ფართობი BSA =
სხეულის წონა უცხიმოდ LBW =
სხეულის იდეალური წონა IBW=
სხეულის მასის ინდექსი BMI =

 

ფორმულები:

 

სხეულის ზედაპირის ფართობი
ფორმულა : BSA (მ2) =
Mosteller 
= სიმაღლე (სმ) x წონა (კგ)
3600
DuBois & DuBois = 0.20247 x სიმაღლე (m)0.725 x წონა (კგ)0.425
Haycock  = 0.024265 x სიმაღლე (სმ)0.3964 x წონა (კგ)0.5378
Gehan & George = 0.0235 x სიმაღლე (სმ)0.42246 x წონა (კგ)0.51456
Boyd  = 0.0003207 x სიმაღლე (სმ)0.3 x წონა (გრამი)0.7285 - (0.0188 x log(წონა))

 

სხეულის წონა:
სხეულის იდეალური წონა - Ideal body weight (IBW)
მამაკაცი: = 50 + 2.3 ( სიმაღლე (დუიმი) - 60 )
ქალი: = 45.5 + 2.3 ( სიმაღლე (დუიმი) - 60 )
სხეულის წონა უცხიმოდ - Lean Body Weight (LBW)
მამაკაცი: = 1.10 x წონა (კგ) - 128 ( წონა2/(100 x სიმაღლე (მ))2)
ქალი: = (1.07 x წონა (კგ)) - 148 ( წონა2/(100 x სიმაღლე (მ))2)

 

სხეულის მასის ინდექსი (BMI)
ფორმულა : BMI (kg/m2) კატეგორია
BMI = მასა (კგ)
სიმაღლე (მ)2
< 15.0 ძალიან მძიმე წონის დეფიციტი
 15.0- დან  16.0-მდე მძიმე წონის დეფიციტი
 16.0- დან  18.5-მდე წონის დეფიციტი
 18.5- დან  25-მდე ნორმალური (ჯანმრთელი) წონის
 25- დან  30-მდე ჭარბი წონის
 30- დან  35-მდე I ხარისხის სიმსუქნე (ზომიერი სიმსუქნე)
 35- დან  40-მდე II ხარისხის სიმსუქნე (მძიმე სიმსუქნე)
≥ 40 III ხარისხის სიმსუქნე (ძალიან მძიმე სიმსუქნე)

 

 

სამეანო
ანესთეზიის
სახელმძღვანელო

ორსულობის
კალკულატორი