საქართველოს სამეანო და გინეკოლოგიურ ანესთეზიოლოგთა ასოციაცია
Georgian Association of Obstetric and Gynecological Anesthesiologists

G o o g l e    

 

Na+-ის დეფიციტის გამოთვლა (mmol)
სისხლში Na+-ის კონცენტრაცია (mmol/l)

 

დეფიციტი

სხეულის მასა

 

 

 

K+-ის დეფიციტის გამოთვლა (mmol)
სისხლში K+-ის კონცენტრაცია (mmol/l)

 

დეფიციტი

სხეულის მასა

 

 

 

Na+-ის ბიკარბონატის საჭირო რაოდენობის გამოთვლა აციდოზის დროს
პაციენტის ასაკი


Na+-ის ბიკარბონატის საჭირო რაოდენობა (მლ)

 

BE (ჩაწერეთ მინუსის გარეშე)
სხეულის მასა (კგ)
ბიკარბონატის რამდენ %-იანი ხსნარია

 

 

 

სამეანო
ანესთეზიის
სახელმძღვანელო

ორსულობის
კალკულატორი