საქართველოს სამეანო და გინეკოლოგიურ ანესთეზიოლოგთა ასოციაცია
Georgian Association of Obstetric and Gynecological Anesthesiologists

G o o g l e    

გლაზგოს კომის შკალა

 

თვალის გახელა ვერბალური პასუხი მოტორული რეაქცია
სპონტანური
ჩაძახილზე
ტკივილზე
არ არის
კონტაქტური / ორიენტირებული
კონტაქტური / დეზორიენტირებული
ცალკეული სიტყვები
გაურკვეველი ბგერები
არ არის
ასრულებს დავალებებს
ტკივილის ლოკალიზაცია
მოცილების რეაქცია (ფლექსია)
დეკორტიკაციული რიგიდობა (მოხრა)
დეცერებრაციული რიგიდობა (გაშლა)
არ არის
ქულა =

 

შექმნილია ლაშა ფირცხალავას მიერ E-mail:lashagaoga@hotmail.com        www.gaoga.org.ge