საქართველოს სამეანო და გინეკოლოგიურ ანესთეზიოლოგთა ასოციაცია
Georgian Association of Obstetric and Gynecological Anesthesiologists

G o o g l e    

 

 

ჟანგბადის ალვეოლურ - არტერიული გრადიენტი

(A-a Oxygen Gradient)

 

პაციენტის ასაკი წელი
PaO2 mmHg
PaCO2 mmHg
ატმოსფერული წნევა ან
სიმაღლე ზღვის დონიდან
FiO2 ოთახის ჰაერი (21 %)
სხვა:
 

 

A-a გრადიენტი = mmHg;              ნორმა =
ფორმულა: A-a(O2) = (FiO2%/100) * (Patm - 47) - (PaCO2/0.8)- PaO2 (ყველა mmHg-ში)

 

A-a გრადიენტის განსაზღვრა საშუალებას იძლევა დავადგინოთ ჰიპოქსიის მიზეზი. (ექსტრაპულმოლარული, თუ ინტრაპულმოლარული) ნორმაში ახალგაზრდა, არამწეველ ადამიანის A-a გრადიენტი (ატმოსფერული ჰაერის სუნთქვის დროს) 10 mmHg - ზე დაბალია, მაგრამ შეიძლება იყოს 5-20 mmHg - ის ფარგლებში. ჩვეულებრივ ის მატულობს ასაკთან ერთად. ნორმის ზედა ზღვარი გამოითვლება ფორმულით: პასიენტის ასაკი / 4 + 4
შენიშვნა:
A-a გრადიენტი ყოველთვის დადებითი ციფრია, წინაარმდეგ შემთხვევაში ჟანგბადი ალვეოლალურ-კაპილარული მემბრანით ვერ შეაღწევს სისხლში.
A-a გრადიენტი შეიძლება ასევე მომატებული იყოს სიმსუქნის, შიმშილის, ხანგრძლივად წოლის, მძიმე ფიზიკური დატვირთვის და სხვა მდგომარეობების დროს.
A-a გრადიენტი იზრდება 5 - 7 mmHg -ით FIO2 -ის ყოველ 10% -ით მომატებისას და 100% ჟანგბადზე შეადგენს 60 to 70 mmHg -ს.

ატმოსფერული წნევა ზღვის დონეზე არის 760 mmHg

ჰიპოქსიის მიზეზები გაზრდილი A-a გრადიენტის დროს:
1. დიფუზიის დარღვევა
2. ვენტილაციურ / პერფუზიული დარღვევა
3. შუნტირება მარჯვნიდან მარცხნივ

ჰიპოქსიის მიზეზები ნორმალური A-a გრადიენტის დროს:
1. ალვეოლარული ჰიპოვენტილაცია
2. დაბალი FiO2 (FiO2 <21%)

სამეანო
ანესთეზიის
სახელმძღვანელო

ორსულობის
კალკულატორი