საქართველოს სამეანო და გინეკოლოგიურ ანესთეზიოლოგთა ასოციაცია
Georgian Association of Obstetric and Gynecological Anesthesiologists

G o o g l e    

 

 

შრატის ოსმოლარობა

ნატრიუმი (Na): mmol/L
კალიუმი (K): mmol/L
BUN: mg/dl
გლუკოზა: mg/dl
შრატის ოსმოლარობა = mOsm/kg

შრატის ოსმოლარობა = 2 x (Na + K)+

BUN + გლუკოზა
2.8 18
ნორმის საზღვრები = 285 - 295 mOsm/kg

 

 

 

სამეანო
ანესთეზიის
სახელმძღვანელო

ორსულობის
კალკულატორი