საქართველოს სამეანო და გინეკოლოგიურ ანესთეზიოლოგთა ასოციაცია
Georgian Association of Obstetric and Gynecological Anesthesiologists

G o o g l e    

 

 

კუნთოვენი რელაქსანტების დოზის გამოთვლა სხეულის მასის მიხედვით

         პაციენტის წონა (კგ)    

            

დ ო ზ ე ბ ი:

რელაქსანტები:

საინტუბაციო
მგ

საწყისი
მგ

შემანარჩუნებელი
მკგ

ინფუზია
მკგ/კგ/წთ

ტუბოკურარინი

 

მეტოკურონიუმი

 

ატრაკურიუმი

ცისატრაკურიუმი

მივაკურონიუმი

   

დოქსაკურიუმი

 

პანკურონიუმი

ვეკურონიუმი

პიპეკურონიუმი

როკურონიუმი

სუქცინილქოლინი

     

რაპაკურიუმი

     

 

 

 

სამეანო
ანესთეზიის
სახელმძღვანელო

ორსულობის
კალკულატორი