საქართველოს სამეანო და გინეკოლოგიურ ანესთეზიოლოგთა ასოციაცია
Georgian Association of Obstetric and Gynecological Anesthesiologists

G o o g l e    

ICD 10 და NCSP კოდები

 

 

ICD 10კოდები

 • O89 ლოგინობის ხანაში ჩატარებული ანესთეზიის გართულებები

  • O89.0 ფილტვისმიერი გართულებები ლოგინობის ხანაში ჩატარებული ანესთეზიის გამო
  • O89.1 გულისმიერი გართულებები ლოგინობის ხანაში ჩატარებული ანესთეზიის გამო
  • O89.2 გართულებები ცენტრალური ნერვული სისტემის მხრიდან ლოგინობის ხანაში ჩატარებული ანესთეზიის გამო
  • O89.3 ადგილობრივი ანესთეზიის მიმართ განვითარებული ტოქსიური რეაქცია ლოგინობის ხანაში
  • O89.4 სპინალური და ეპიდურული ანესთეზიით გამოწვეული თავის ტკივილი ლოგინობის ხანაში
  • O89.5 სპინალური და ეპიდურული ანესთეზიის სხვა გართულებები ლოგინობის ხანაში
  • O89.6 ინტუბაციის წარუმატებელი მცდელობა ან გაძნელება ლოგინობის ხანაში
  • O89.8 ანესთეზიის სხვა გართულებები ლოგინობის ხანაში
  • O89.9 ანესთეზიის გართულება ლოგინობის ხანაში, დაუზუსტებელი
  •  
 • O74 სამშობიარო მოქმედებისა და მშობიარობის დროს ჩატარებული ანესთეზიის გართულებები

  • O74.0 ასპირაციული პნევმონიტი, განვითარებული სამშობიარო მოქმედებისა და მშობიარობის დროს ჩატარებული ანესთეზიის გამო
  • O74.1 სხვა ფილტვისმიერი გართულებები, განვითარებული სამშობიარო მოქმედებისა და მშობიარობის დროს ჩატარებული ანესთეზიის გამო
  • O74.2 გულისმიერი გართულებები განვითარებული სამშობიარო მოქმედებისა და მშობიარობის დროს ჩატარებული ანესთეზიის გამო
  • O74.3 სამშობიარო მოქმედებისა და მშობიარობის დროს ჩატარებული ანესთეზიის გამო განვითარებული გართულებები ცენტრალური ნერვული სისტემის მხრიდან
  • O74.4 ტოქსიური რეაქცია, განვითარებული სამშობიარო მოქმედებისა და მშობიარობის დროს ჩატარებული ადგილობრივი ანესთეზიის გამო
  • O74.5 სპინალური და ეპიდურული ანესთეზიით გამოწვეული თავის ტკივილი სამშობიარო მოქმედებისა და მშობიარობის დროს
  • O74.6 სპინალური და ეპიდურული ანესთეზიის სხვა გართულებები სამშობიარო მოქმედებისა და მშობიარობის დროს
  • O74.7 წარუმატებელი ან გაძნელებული ინტუბაცია სამშობიარო მოქმედებისა და მშობიარობის დროს
  • O74.8 ანესთეზიის სხვა გართულებები სამშობიარო მოქმედებისა და მშობიარობის დროს
  • O74.9 ანესთეზიის გართულება სამშობიარო მოქმედებისა და მშობიარობის დროს, დაუზუსტებელი
  •  
 • O29 ორსულობის მიმდინარეობის დროს ჩატარებული ანესთეზიის გართულებები

  • O29.0 ანესთეზიის ფილტვისმიერი გართულებები ორსულობის მიმდინარეობის დროს
  • O29.1 ანესთეზიის კარდიოლოგიური გართულებები ორსულობის მიმდინარეობის დროს
  • O29.2 ცენტრალური ნერვული სისტემის გართულებები გამოწვეული ორსულობის მიმდინარეობის დროს ჩატარებული ანესთეზიით
  • O29.3 ტოქსიური რეაქცია, განვითარებული ადგილობრივი ანესთეზიის შედეგად, ორსულობის მიმდინარეობის დროს
  • O29.4 ზურგის ტვინის და ეპიდურული ანესთეზიით გამოწვეული თავის ტკივილი ორსულობის მიმდინარეობის დროს
  • O29.5 ზურგის ტვინის და ეპიდურული ანესთეზიის სხვა გართულებები ორსულობის მიმდინარეობის დროს
  • O29.6 წარუმატებელი ან გაძნელებული ინტუბაცია ორსულობის მიმდინარეობის დროს
  • O29.8 ანესთეზიის სხვა გართულებები ორსულობის მიმდინარეობის დროს
  • O29.9 ანესთეზიის გართულება ორსულობის მიმდინარეობის დროს, დაუზუსტებელი
  •  
 • G97 ნერვული სისტემის სამედიცინო პროცედურების შემდგომი დაზიანებები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში

  • G97.0 თავზურგტვინის სითხის გაჟონვა ზურგის ტვინის პუნქციის დროს
  • G97.1 სხვა რეაქცია ზურგის ტვინის პუნქციაზე
  • G97.8 ნერვული სისტემის სხვა დაზიანებები, გამოწვეული სამედიცინო პროცედურებით
  •  
 • სხვადასხვა:

  • P04.0 ნაყოფისა და ახალშობილის დაზიანებები, გამოწვეული ორსულობის, სამშობიარო მოქმედების და მშობიარობის დროს დედის მიერ საანესთეზიო და ანალგეზიური მედიკამენტების მიღებით
  • T88.2 შოკი, გამოწვეული ანესთეზიით
  • T88.3 ავთვისებიანი ჰიპერთერმია, გამოწვეული ანესთეზიით
  • T88.4 წარუმატებელი ან გაძნელებული ინტუბაცია
  • T88.5 ანესთეზიის სხვა გართულებები (ჰიპოთერმია ანესთეზიის შემდეგ)
  • T88.6 ანაფილაქსიური შოკი, გამოწვეული პათოლოგიური რეაქციით ადექვატურად დანიშნულ და სწორად გამოყენებულ სამკურნალწამლო საშუალებაზე
  • T88.7 პათოლოგიური რეაქცია სამკურნალწამლო საშუალებაზე ან მედიკამენტზე, დაუზუსტებელი
  • Z88.4 საანესთეზიო ნივთიერებების მიმართ ალერგია პირად ანამნეზში
  • Z88.6 ანალგეზიური ნივთიერებების მიმართ ალერგია პირად ანამნეზში
  • Y65.3 არასწორად ჩადგმული ენდოტრაქეული მილი ნარკოზის ჩატარების დროს
  •  

 

 

 

 

 

 

 

NCSP კოდები

 •  
 • WA ანესთეზია და სასიცოცხლო ფუნქციების მხარდაჭერა

  •  
  • WAA ანესთეზია და სუნთქვის მხარდაჭერა

   •  
   • WAA0 ტკივილის გაყუჩება და ოპერაციის მონიტორინგი
    • WAA000 სასიცოცხლო ფუნქციების მონიტორინგი ანესთეზიის გარეშე
    • WAA002 სედაცია და ტკივილის გაყუჩება
    • WAA020 ანესთეზიის სიღრმის მონიტორინგი
   • WAA1 ადგილობრივი ანესთეზია
    • WAA100 კონიუქტივის ზედაპირის ანესთეზია
    • WAA102 სხვა ლორწოვანი მემბრანის ანესთეზია
    • WAA104 ზედაპირზე გარეგანი აპლიკაციით განვრცობილი ანესთეზია
    • WAA112 ტკივილის ზედაპირული გაყუჩება
    • WAA114 ადგილობრივი ჰიპოთერმია
    • WAA129 ინტრავენური რეგიონალური ანესთეზია
    • WAA130 ინტერპლევრალური ანესთეზია
    • WAA140 პარაბულბალური ანესთეზია
    • WAA142 ტენონის კაფსულის ქვეშ (სუბტენონის) ანესთეზია
    • WAA144 კონიუქტივის ქვეშ ანესთეზია
    • WAA150 სახსრის ფასეტის ბლოკადა
    • WAA152 კოჭის სახსრის ბლოკადა
    • WAA154 სუბაკრომიალური ბლოკადა
    • WAA156 გავა–თეძოს სახსრის ბლოკადა
    • WAA192 მტკივნეული ადგილის ბლოკადა
    • WAA199 სხვა ადგილობრივი ანესთეზია
   • WAA2 ნერვული წნულის ბლოკადა
    • WAA200 კიბისებრი შუა წნულის ბლოკადა
    • WAA202 ლავიწის ზედა წნულის ბლოკადა
    • WAA203 ლავიწის ქვედა წნულის ბლოკადა
    • WAA204 იღლიის წნულის ბლოკადა
    • WAA209 სხვა ზედა კიდურის წნულის ბლოკადა
    • WAA210 წელის წნულის ბლოკადა
    • WAA211 საჯდომი ნერვის წნულის ბლოკადა
    • WAA212 ბარძაყის წნულის ბლოკადა
    • WAA214 კოჭზე წნულის ბლოკადა
    • WAA219 ქვედა კიდურზე სხვა რეგიონალური ბლოკადა
    • WAA220 ილიოინგუინალური წნულის ბლოკადა
    • WAA222 ილიოჰიპოგასტრიკული ბლოკადა
    • WAA224 დამხურავი ნერვის (obturius nerve) ბლოკადა
    • WAA229 მენჯის სხვა რეგიონალური ბლოკადა
    • WAA230 სასირცხო ნერვის წნულის ბლოკადა
    • WAA234 პარაცერვიკალური ბლოკადა
    • WAA240 სასქესო ასოს ბლოკადა
    • WAA250 ნეკნთაშუა ბლოკადა
    • WAA260 პარავერტებრალური ბლოკადა
    • WAA264 ვერტებრალური ნერვის ფესვის ბლოკადა
    • WAA268 ინტერვერტებრალური დისკის ბლოკადა
    • WAA280 სამწვერა ნერვის ბლოკადა
    • WAA289 სხვა კრანიალური ნერვის ბლოკადა
    • WAA290 ნერვის სხვა ბლოკადა
   • WAA3 ეპიდურალური და სპინალური ანესთეზია
    • WAA300 ცერვიკალური ეპიდურალური ანესთეზია
    • WAA302 გულმკერდის ეპიდურალური ანესთეზია
    • WAA306 ლუმბალური ეპიდურალური ანესთეზია
    • WAA307 გადაუდებელი ეპიდურალური ანესთეზია მშობიარობის დროს
    • WAA308 საკრალური ანესთეზია
    • WAA309 სხვა ეპიდურალური ანესთეზია
    • WAA320 სპინალური ანესთეზია
    • WAA322 გადაუდებელი სპინალური ანესთეზია მშობიარობის დროს
    • WAA330 კომბინირებული სპინალური და ეპიდურალური ანესთეზია
    • WAA340 პარავერტებრალური ანესთეზია
   • WAA4 ზოგადი ანესთეზია
    • WAA400 ინჰალაციური ანესთეზია ან ანესთეზია ინჰალაციით
    • WAA404 ხანმოკლე ინტრავენური ანესთეზია
    • WAA408 ბალანსირებული ანესთეზია
    • WAA419 სხვა ზოგადი ანესთეზია
   • WAA6 მოწყობილობა ნარკოზისთვის
    • WAA600 ერთი კათეტერის გავლით
    • WAA602 განმეორებითი ჩხვლეტები კათეტერის გავლით
    • WAA610 პაციენტის მიერ კონტროლირებადი ანალგეზია
   • WAA7 სუნთქვის მონიტორინგი და მხარდაჭერა
    • WAA700 სუნთქვის და სისხლის მიმოქცევის მონიტორინგი
    • WAA702 ლარინგეალური ნიღაბი ან ნაზალური კანულა
    • WAA703 ფარინგეალური ან ნაზოფარინგეალური მილის ჩადგმა
    • WAA704 ინტუბაცია
    • WAA706 რეტროგრადული ინტუბაცია
    • WAA707 ფიბროენდოსკოპით ინტუბაცია
    • WAA720 სპონტანური სუნთქვა
    • WAA721 თერაპია ჟანგბადით
    • WAA722 თერაპია ამოსუნთქვის ბოლოს დადებითი წნევით (PEEP)
    • WAA723 ჰიპერვენტილაცია
    • WAA725 ხელით ვენტილაცია
    • WAA727 ჰიპერბარული თერაპია ჟანგბადით
    • WAA730 ჩვეულებრივი რესპირატორი
    • WAA732 მაღალი სიხშირის რესპირატორი
    • WAA740 თერაპია აზოტის ჟანგით აზოტის ზეჟანგით
    • WAA749 თერაპია სხვა ჩასუნთქული გაზით
    • WAA750 ტრაქეის სანაცია
    • WAA752 სასუნთქი გზების სანაცია
   • WAA8 ინტენსიური თერაპია
    • WAA810 ახალშობილის ინტენსიური თერაპია
    • WAA820 ნევროლოგიური ინტენსიური თერაპია
    • WAA840 დამწვრობის ინტენსიური თერაპია
    • WAA870 სხვა ოპერაციის შემდგომ ინტენსიური თერაპია
    • WAA880 სხვა არა პოსტქირურგიული ინტენსიური თერაპია
    • WAA890 ტემპერატურის ცენტრალური მონიტორინგი
    • WAA891 ინტენსიური თერაპიის არაინვაზიური მონიტორინგი
    • WAA892 ინტენსიური თერაპია და ანესთეზია, სუნთქვის მონიტორინგი
    • WAA894 ინტენსიური თერაპია, ნევროლოგიური მონიტორინგი
    • WAA896 ინვაზიური ინტენსიური თერაპიის ინვაზიური მონიტორინგი
    • WAA897 სისხლის შედედების მონიტორინგი ინტენსიური თერაპიის და ანესთეზიის დროს
    • WAA898 ანესთეზიის დონის მონიტორინგი
    • WAA899 სხვა ინტენსიური თერაპიის მონიტორინგი
   • WAA9 რეანიმაცია
    • WAA900 რეანიმაცია
    • WAA902 დახურული გულის დეფიბრილაცია
    • WAA904 ღია გულის დეფიბრილაცია
    • WAA930 მართვადი ჰიპოთერმია
    • WAA940 ჰიპოთერმული პაციენტის გათბობა ხელოვნური სისხლის მიმოქცევის აპარატი
    • WAA949 ჰიპოთერმული პაციენტის გათბობა სხვა მეთოდით
    •  
    •  
  • WAB სხვა სასიცოცხლო ფუნქციების მხარდაჭერა

    • WAB000 ახალშობილის ინკუბატორში მკურნალობა
   • WAB0
    • WAB020 მუცელზე მწოლიარე პაციენტის ინტენსიური თერაპია ან ანესთეზია
   • WAB1
    • WAB100 პარენტერალური კვება
    • WAB110 სპეციალური ენტერალური კვება
   • WABA
    • WABA00 სიცოცხლის შენარჩუნება უბედური შემთხვევის ადგილზე
    • WABA10 საავადმყოფოში სიცოცხლის შენარჩუნება, როგორც პირველადი დახმარება უბედური შემთხვევის დროს
   • WABB
    • WABB00 სამედიცინო შეფასება ოპერაციამდე
    • WABB10 ოპერაციამდე შეფასება მოვლის თვალსაზრისით

სამეანო
ანესთეზიის
სახელმძღვანელო

ორსულობის
კალკულატორი