საქართველოს სამეანო და გინეკოლოგიურ ანესთეზიოლოგთა ასოციაცია
Georgian Association of Obstetric and Gynecological Anesthesiologists

G o o g l e    

 

 

ახალშობილთა პირველადი რეანიმაცია სამშობიარო ბლოკშიpdf ვერსია იხილეთ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ვებ-გვერდზე

 

კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაცია
(გაიდლაინი)

 

 

კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაცია (გაიდლაინი) ახალშობილთა პირველადი რეანიმაცია სამშობიარო ბლოკში მიღებულია კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციების (გაიდლაინები) და დაავადებათა მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლები) შემუშავების, შეფასების და დანერგვის ეროვნული საბჭოს 2007 წლის 21 მარტის #1 სხდომაზე და დამტკიცებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2007 წლის 27 აგვისტოს # 255/ო ბრძანებით.

 

 

ახალშობილთა პირველადი რეანიმაცია სამშობიარო ბლოკში

 

დეფინიცია

 

ახალშობილთა რეანიმაცია გულისხმობს ახალშობილის სასიცოცხლო ფუნქციების (სუნთქვა, გულისცემა) აღდგენასა და შენარჩუნებას.

 

კლინიკური რეკომენდაციის მიზანია:

⇒ ახალშობილთა პირველადი რეანიმაციის თანამედროვე პრინციპების დანერგვა, პირველადი რეანიმაციის ეფექტურობის გაზრდა და გამოსავლის გაუმჯობესება სამედიცინო პერსონალისთვის მტკიცებულებებზე დაფუძნებული უახლესი სამეცნიერო ინფორმაციის მიწოდების გზით.

 

გაიდლაინი განკუთვნილია:

⇒ სამედიცინო პერსონალისათვის, რომელიც პასუხისმგებელია სამშობიარო ბლოკში ახალშობილთა პირველად რეანიმაციაზე – ნეონატოლოგი, მეანგინეკოლოგი, პედიატრი, ბებია-ქალი, ახალშობილთა მედდა.

 

გაიდლაინის სამიზნე ჯგუფი:

⇒ ახალშობილები, რომლებიც გადიან პირველად ადაპტაციას დაბადების შემდეგ.

 

გამოყენებული შემოკლებები:

ფხვ - ილტვის ხელოვნური ვენტილაცია
გამ - გულის არაპირდაპირი მასაჟი
გცს - გულისცემის სიხშირე
PEEP (Positive end expirtory pressure) - დადებითი წნევა ამოსუნთქვის ბოლოს
CPAP (continiuos positive airway pressure) - მუდმივი დადებითი წნევა სასუნთქ გზებში

 

 

ეპიდემიოლოგია:

მსოფლიოში ყოველწლიურად დაახლოებით 5 მილიონი ახალშობილი იღუპება, აქედან მოკვდაობის 19% ასფიქსიით არის გამოწვეული. დროული და ადეკვატური რეანიმაცია შესაძლებლობას იძლევა მოკვდაობის მაჩვენებელი შეამციროს 1 მილიონით 1.

ახალშობილთა თითქმის 90% პირველადი ადაპტაციისას დახმარებას არ საჭიროებს, დაახლოებით 10%-ს სუნთქვის დასაწყებად დახმარება ესაჭიროება, 1%-ის გადასარჩენად კი ინტენსიური რეანიმაციული ზომების გატარებაა საჭირო.

 

სამშობიარო ბლოკში ახალშობილთა პირველადი რეანიმაციის ეფექტურობა დამოკიდებულია შემდეგ ფაქტორებზე:

 

 

რეანიმაციის საჭიროების პროგნოზირება

ხშირ შემთხვევაში ანტე და ინტრანატალური ანამნეზის გათვალისწინებით შესაძლებელია რეანიმაციის საჭიროების პროგნოზირება (ცხრილი 1)1,56 .

 

ცხრილი 1

 

ანტენატალური რისკ-ფაქტორები ინტრანატალური რისკ-ფაქტორები
დედის დიაბეტი
ორსულთა ჰიპერტენზია
ქრონიკული ჰიპერტენზია
დედის ქრონიკული დაავადება - (გულ-სისხლძარღვთა, ფარისებრი ჯირკვლის, ნევროლოგიური, ფილტვის, თირკმლის)
ანემია ან იზოიმუნიზაცია
ანამნეზში ახალშობილის ან ჩვილის გარდაცვალება
სისხლდენა მეორე ან მესამე ტრიმესტრში
დედის ინფექცია
მრავალწყლიანობა
მცირეწყლიანობა
სანაყოფე ბუშტის ნაადრევი დარღვევა
ვადაგადაცილებული ნაყოფი
მრავალნაყოფიანი ორსულობა
მედიკამენტები (ლითიუმის კარბონატი, მაგნეზია, ადრენობლოკატორები)
დედის მიერ ნარკოტიკების მოხმარება
ნაყოფის მალფორმაცია
ნაყოფის დაქვეითებული აქტივობა
პრენატალური მეთვალყურეობის არარსებობა
ასაკი<16 ან >35 წელზე
სასწრაფო საკეისრო კვეთა
მაშით ან ვაკუუმ-ექსტრაქტორით მშობიარობა
ნაადრევი მშობიარობა
გართულებული მშობიარობა
ქორიოამნიონიტი
გახანგრძლივებული უწყლო პერიოდი (18 საათზე მეტი)
გახანგრძლივებული მშობიარობა (> 24 საათი)
მშობიარობის II პერიოდის გახანგრძლივება (> 2 საათი)
ნაყოფის ბრადიკარდია
ზოგადი ნარკოზი
საშვილოსნოს ტეტანია
მშობიარობამდე 4 საათით ადრე დედისთვის ნარკოტიკის შეყვანა
მეკონიუმის შემცველი სანაყოფე სითხე
ჭიპლარის გამოვარდნა
პლაცენტის ნაადრევი აცლა
პლაცენტის წინამდებარეობა

 

 

სამშობიარო ბლოკის პერსონალი ყოველთვის მზად უნდა იყოს სარეანიმაციო ქმედებების ჩასატარებლად, რადგან ახალშობილს შესაძლებელია დასჭირდეს რეანიმაცია ანტე და ინტრანატალური რისკ-ფაქტორების არარსებობის შემთხვევაშიც. აქედან გამომდინარე, ყველა მშობიარობის წინ აუცილებელია შემდეგი პრინციპების დაცვა:

 1. სამშობიარო ბლოკში ახალშობილისათვის ოპტიმალური ტერმპერატურის შენარჩუნება (ბლოკში ჰაერის ტემპერატურა არა ნაკლებ 25oC და მშობიარობამდე სხივური გამათბობელის წინასწარ ჩართვა);
 2. სამშობიარო ბლოკში და საოპერაციოში რეანიმაციისთვის საჭირო ყველა ხელსაწყოს მზადყოფნა (იხ. ცხრილი 2);
 3. სამშობიარო ბლოკში ყველა მშობიარობაზე ერთი ადამიანის (მიზანშეწონილია ნეონატოლოგი) დასწრება, რომელიც სრულყოფილად ფლობს ახალშობილთა რეანიმაციის ყველა საფეხურს. თუ ანტე და ინტრანატალური ფაქტორების გათვალისწინებით სავარაუდოა რეანიმაციის საჭიროება, მიზანშეწონილია მშობიარობას დაესწროს სარეანიმაციო ბრიგადა, მინიმუმ 2 კაცის შემადგენლობით. ახალშობილთა რეანიმაციის სრული მოცულობით წარმართვისათვის საჭიროა 3 ადამიანი.

 

 

ჟანგბადის გამოყენება ახალშობილთა რეანიმაციის დროს

 

სადღეისოდ არ არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები ახალშობილთა რეანიმაციის დროს გამოსაყენებელი ჟანგბადის კონცენტრაციის შესახებ. დროული ახალშობილებისათვის რეკომენდებულია: 1

 

ღრმა დღენაკლული ახალშობილებისათვის (< 32 კვირა) ჭარბი ოქსიგენაციის თავიდან ასაცილებლად რეკომენდებულია: 1

 

 

სამშობიარო ბლოკში ახალშობილთა რეანიმაციის ეტაპები

 

ახალშობილთა რეანიმაცია მოიცავს შემდეგ საფეხურებს:

 1. რეანიმაციის საწყისი საფეხურები;
 2. ვენტილაცია;
 3. გულის არაპირდაპირი მასაჟი;
 4. ეპინეფრინის და/ან მოცირკულირე სისხლის მოცულობის შემავსებლების შეყვანა

 

 

რეანიმაციის ჩატარება არ არის მიზანშეწონილი, თუ:

 

 

 

 

ახალშობილთა რეანიმაციის საჭიროების კრიტერიუმები

 

მშობიარობისთანავე საჭიროა 4 ძირითად შეკითხვაზე პასუხი:

ოთხივე კითხვაზე დადებით პასუხის შემთხვევაში ახალშობილი არ საჭიროებს რეანიმაციას და ტარდება სტანდარტული მოვლის პროცედურა (იხ. გაიდლაინი - ახალშობილის მოვლა სამშობიარო სახლში).

4 კითხვიდან თუნდაც ერთზე უარყოფითი პასუხი რეანიმაციის საჭიროებაზე მიუთითებს და იწყება რეანიმაციის საწყისი საფეხურები.

 

 

 

 

რეანიმაციის საწყისი საფეხურები

 

რეანიმაციის საწყისი საფეხურები განსხვავებულია სუფთა და მეკონიუმით დაბინძურებული სანაყოფე სითხის შემთხვევაში.

 

საწყისი საფეხურები სუფთა სანაყოფე სითხის დროს:

 

რეანიმაციის საწყისი საფეხურების ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 30 წმ-ს.

 

 

საწყისი საფეხურები მეკონიუმით დაბინძურებული სანაყოფე სითხის დროს:

 

 

 

რეანიმაციის საწყისი საფეხურების ჩატარების შემდეგ საჭიროა:

 

ახალშობილის მდგომარეობის შეფასება 3 ძირითადი ნიშნით 1:

 • სუნთქვა;
 • გულისცემის სიხშირე (ფასდება 6 წამში და მრავლდება 10-ზე, დათვლა ხდება სტეტოსკოპით მწვერვალზე ან ჭიპლარის პულსაციის შეფასებით) (რეკომენდაცია A);
 • კანის ფერი.
A

 

 

ახალშობილის მართვა შეფასების შედეგების მიხედვით:

 

 

ფილტვის ხელოვნური ვენტილაცია დადებითი წნევით (B საფეხური)

ვენტილაცია ახალშობილთა რეანიმაციაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ინტერვენციაა. აპნოეს და ბრადიკარდიის მქონე პაციენტთა უმრავლესობის მდგომარეობა უმჯობესდება ადეკვატური ვენტილაციის ფონზე (მტკიცებულების დონე IV) 13.
IV

 

 

ფილტვის ხელოვნური ვენტილაციის ჩვენებაა:

 

ფილტვის ხელოვნური ვენტილაცია (ფხვ) შესაძლებელია განხორციელდეს სასუნთქი ტომრითა და ნიღბით ან სასუნთქი ტომრითა და ენდოტრაქეული მილით. ენდოტრაქეული მილით ვენტილაცია გაცილებით ეფექტურია, თუმცა ინტუბაცია მოითხოვს მეტ დროს და გამოცდილებას. ინტუბაცია აუცილებელია დიაფრაგმის თიაქარის არსებობის, დაბადების ძალიან დაბალი წონის (< 1000 გ) დროს.

 

 

1) ვენტილაცია სასუნთქი ტომრითა და ნიღბით W203B

 

ახალშობილთა ვენტილაციისათვის რეკომენდებულია სანარკოზე და თვითშლადი ტომრის გამოყენება (მტკიცებულების დონე III, რეკომენდაცია C) (Allwd AC 2003). ვენტილაციის ადეკვატური წარმართვისათვის საჭიროა აღჭურვილობის შერჩევა და შემოწმება 1:
IV C

 

 

ვენტილაციის სიხშირე W203A,W203C

 

 • 40-60 ჩასუნთქვა წთ-ში (მტკიცებულების დონე IV) 1
IV

 

ჩასუნთქვის წნევა 1

 

ფილტვების ადეკვატური ვენტილაციის მაჩვენებელია გულმკერდის ზომიერი (არა ღრმა) ექსკურსია.

 

 

ლარინგული ნიღაბი W215A,W215B

 

დროულ ახალშობილებში ეფექტურად გამოიყენება ლარინგული ნიღაბი (მტკიცებულების დონე II, IV). 14;15:
II
დღენაკლულებში ასეთი ნიღბის გამოყენების შესახებ არ არსებობს საკმარისი მონაცემები (მტკიცებულების დონე IV). 16;17:
IV
შემთხვვევათა აღწერა გვიჩვენებს, რომ იმ შემთხვევაში, როდესაც ნიღბით და ტომრით ვენტილაცია და ინტუბაცია წარუმატებელი იყო, ლარინგული ნიღბით შესაძლებელია ეფექტური ვენტილაციის წარმართვა (მტკიცებულების დონე IV). 18;19:
IV

 

თუ სასუნთქი ტომრითა და ნიღბით ხელოვნური ვენტილაცია რამდენიმე წუთი გრძელდება, საჭიროა ეპიგასტრიუმის მიდამოზე დაკვირვება. კუჭის შებერვის შემთხვევაში აუცილებელია ოროგასტრული (8 Fr) ზონდის ჩადგმა, კუჭის შიგთავსის დაცლა და ვენტილაციის დროს ზონდის ღიად დატოვება - ერთი მხრივ, ჰაერით გადავსებული კუჭის დიაფრაგმაზე ზეწოლის და ვენტილაციის შეფერხების, ხოლო მეორე მხრივ, კუჭის შიგთავსის რეგურგიტაციის და შემდგომი ასპირაციის თავიდან ასაცილებლად. ზონდის ჩადგმის სიღრმე ცხვირის ფუძიდან ყურის ბიბილომდე და ეპიგასტრიუმის მიდამომდე არსებული მანძილის ტოლია.

 

თუ ნიღბით და ტომრით ვენტილაციის დროს არ არის გულმკერდის ექსკურსია, მიზანშეწონილია:

 

 

2) ვენტილაცია ენდოტრაქეული მილით

 

ენდოტრქეული ინტუბაციის ჩვენებაა:1

 

 

ენდოტრაქეული ინტუბაციის ტექნიკა იხ. შესაბამის პროტოკოლში.

 

ეფექტურ ვენტილაციაზე მიუთითებს:1

 

 

ადეკვატური ვენტილაციის დაწყებიდან ყოველი 30 წამის შემდეგ აუცილებელია გცს შეფასება შემდგომი ტაქტიკისათვის.

 

ახალშობილის მართვა შეფასების შედეგების მიხედვით:

 

 

 

 

გულის არაპირდაპირი მასაჟი (C საფეხური)

 

გულის არაპირდაპირი მასაჟის ჩვენებაა ფილტვის დადებითი წნევით ვენტილაციის დაწყებიდან 30 წმ-ის შემდეგ გცს < 60-ზე 1.

 

გულის არაპირდაპირი მასაჟის (გამ) ტექნიკა

 

გამ ყოველთვის ტარდება ფილტვის დადებითი წნევით ვენტილაციიის ფონზე. გამ-ის პარალელურად ფხვ-ს წარმოება უმჯობესია სასუნთქი ტომრით და ენდოტრაქეული მილით. თუ გამ-ის დროს ვენტილაცია ტარდება სასუნთქი ტომრით და ნიღბით აუცილებელია ოროგასტრული ზონდის ჩადგმა.

 

ახალშობილის პოზიცია - ორივე შემთხვევაში ახალშობილი უნდა იწვეს მყარ ზედაპირზე ოდნავ უკან გადაწეული თავით.

 

ზეწოლის არე - ზეწოლა უნდა განხორციელდეს დვრილების შემაერთებელი წარმოსახვითი ხაზის ქვემოთ - მკერდის ძვლის ქვედა მესამედში და არა მახვილისებრ მორჩზე. ზეწოლებს შორის თითები არ უნდა მოსცილდეს გულმკერდის ზედაპირს.

 

ზეწოლის სიღრმე - მასაჟის დროს, მკერდის ძვალი უნდა ჩაიდრიკოს გულმკერდის წინა-უკანა დიამეტრის 1/3-ით.

 

სიხშირე - გამ-ის ფილტვის დადებითი წნევით ვენტილაციის პარალელურად ჩატარება მოითხოვს მოცემულ მოქმედებათა კოორდინირებას, ჩასუნთქვა არ უნდა დაემთხვეს კომპრესიას (მტკიცებულების დონე IV) 1. თანაფარდობა ზეწოლასა და ვენტილაციას შორის არის 3 : 1 (3 ზეწოლა და შემდეგ 1 ვენტილაცია). 1 ციკლის ხანგრძლივობა უნდა იყოს 2 წამი, ანუ თითოეულ მოქმედებაზე გამოყოფილია 0,5 წამი. 1 წთ-ის განმავლობაში უნდა მოხდეს 90 კომპრესია და 30 ვენტილაცია 1.
IV
 

 

გამ-ის ეფექტურობაზე მიუთითებს პულსის გაჩენა მსხვილ სისხლძარღვებზე.

 

გულის არაპირდაპირი მასაჟი და ვენტილაცია გრძელდება, სანამ გცს არ გახდება   ≥ 60 წთ-ში (რეკომენდაცია B)1.
B
 

 

გულის არაპირდაპირი მასაჟის და ვენტილაციის 30 წმ-ის შემდეგ კვლავ ფასდება გცს.

 

 

 

ახალშობილის მართვა შეფასების შედეგების მიხედვით:

 

 

 

მედიკამენტური თერაპია (D საფეხური)

 

თუ ახალშობილის რეანიმაცია დროულად იწყება და ადეკვატურად მიმდინარეობს მედიკამენტების გამოყენება იშვიათად არის აუცილებელი.

 

ახალშობილთა რეანიმაციის პროცესში მედიკამენტების შეყვანის ჩვენებაა:

მედიკამენტური თერაპია იწყება ადრენალინის შეყვანით, პარალელურად გრძელდება გამ და ფხვ.

 

 

1. ადრენალინი (ეპინეფრინი) W213A, W213B,W217,W220

 

კონცენტრაცია  - 1:10 000 (0,1 მგ/მლ) (1:1000 ხსნარის 1 მლ ზავდება 9 მლ 0.9% NaCl)

შეყვანის გზა  - ინტრავენური ან ენდოტრაქეული, უპირატესობა ენიჭება ადრენალინის გამოყენების ინტრავენურ გზას (რეკომენდაცია B)1.
B

შეყვანის სიჩქარე - ნაკადური

ადრენალინის დოზა - ინტრავენური შეყვანის დროს - 0,1-0,3 მლ/კგ-ზე (0,01-0,03 მგ/კგ), უფრო მაღალი დოზები არ არის რეკომენდებული ჰიპერტენზიის, მიოკარდის ფუნქციის დაქვეითების და ნევროლოგიური ფუნქციის გაუარესების გამო (მტკიცებულების დონე IV) 21;22; ენდოტრაქეული შეყვანის დროს შეიძლება უფრო მაღალი დოზის 23 - 1 მლ/კგ-მდე (0,1 მგ/კგ-მდე) გამოყენება, თუმცა მისი უსაფრთხოება და ეფექტურობა არ არის დადასტურებული.

მოსალოდნელი ეფექტია მედიკამენტის შეყვანიდან 30 წმ-ის შემდეგ გულისცემის სიხშირის გაზრდა.

ადრენალინის განმეორებითი შეყვანა შეიძლება ყოველ 3-5 წუთში ერთხელ1;

 

 

2. მოცირკულე სისხლის მოცულობის შემავსებლები W208

 

შეყვანის ჩვენება - ეჭვი სისხლის მწვავე დაკარგვაზე ან შოკის კლინიკა (სიფერმკრთალე, ცუდი პერფუზია - კაპილარული ავსების გახანგრძლივება >3 წმ, ძაფისებრი პულსი) და არაადეკვატური პასუხი რეანიმაციულ ღონისძიებებზე.

გამოსაყენებელი ხსნარები: - ფიზიოლოგიური ხსნარი ან რინგერ ლაქტატი (რეკომენდაცია C). 24;25.
C

დოზა - 10 მლ/კგ-ზე

შეყვანის გზა - ინტრავენური,

შეყვანის სიჩქარე - ნელი ნაკადით, 5-10 წუთის განმავლობაში

მოსალოდნელი ეფექტი - ჰიპოვოლემიის ნიშნების კორექცია და გცს გაზრდა

მედიკამენტების შეყვანის გზა - ვენაში მედიკამენტის შეყვანისას უპირატესობა ენიჭება ჭიპლარის ვენას (რეკომენდაცია A). თუ მედიკამენტის ვენაში შეყვანა შეუძლებელია, გამოიყენება ძვალშიდა შეყვანის გზა (მტკიცებულების დონე IV, რეკომენდაცია C)1.
IV C

მედიკამენტების შეყვანის პარარელურად გცს ფასდება ყოველ 30 წმ-ში.

 

ახალშობილის მართვა შეფასების შედეგების მიხედვით:

 

 

3. სხვა მედიკამენტები

 

 

ნალოქსონი W214A,W214B

ნალოქსონი არ არის რეკომენდებული რეანიმაციის საწყის ეტაპზე, მის გამოყენებამდე აუცილებელია ვენტილაციის დაწყება26.

 

ნალოქსონის შეყვანის ჩვენებები:

და

რეკომენდებული კონცენტრაცია - 1,0 მგ/მლ

რეკომენდებული შეყვანის გზა - ინტრავენური ან ინტრამუსკულური, კლინიკური მონაცემების სიმწირის გამო ენდოტრაქეული შეყვანის გზა ახალშობილებში არ არის რეკომენდებული. ნალოქსონის ინტრავენური შეყვანის შემდეგ პლაზმაში მიიღწევა უფრო მაღალი კონცენტრაცია, მაგრამ ნახევარდაშლის პერიოდი უფრო მოკლეა, ვიდრე კუნთში ინიექციის დროს (მტკიცებულების დონე IV)27.
IV

რეკომენდებული დოზა - 0,1მგ/კგ (თუმცა არ არსებობს კვლევები, რომლებიც ადასტურებენ ამ დოზის ეფექტურობას)

დადებითი წნევით ვენტილაცია უნდა გაგრძელდეს, სანამ ბავშვი არ დაიწყებს სუნთქვას. ნარკოტიკის მოქმედების ხანგრძლივობა ხშირად აჭარბებს ნალოქსონის მოქმედების ხანგრძლივობას, რაც ხშირად განაპირობებს ნალოქსონის განმეორებით შეყვანის აუცილებლობას. უნდა გახსოვდეთ, რომ ასეთი ბავშვი ყურადღებას საჭიროებს, ვინაიდან მაღალია განმეორებით სუნთქვის გაჩერების რისკი, რაც შექმნის ნალოქსონის გამოყენების აუცილობლობას.

ნალოქსონი არ გამოიყენება იმ ახალშობილთან, რომლის დედაც ეჭვმიტანილია ნარკოტიკის გამოყენებაში, ან არის მეტადონის შემანარჩუნებელ მკურნალობაზე. ნალოქსონმა ასეთ ბავშვთან შეიძლება გამოიწვიოს ძლიერი კრუნჩხვა1

 

 

 

განსაკუთრებული მდგომარეობები

 

განსაკუთრებული პრობლემების მართვა ახალშობილთა რეანიმაციის დროს

 

1. ვერ ხერხდება სპონტანური სუნთქვის აღდგენა:

 

გამომწვევი მიზეზი:

 

 

მართვა:

ნალოქსონი არ გამოიყენება იმ ახალშობილთან, რომლის დედაც ეჭვმიტანილია ნარკოტიკის გამოყენებაში, ან არის მეტადონის შემანარჩუნებელ მკურნალობაზე. ნალოქსონმა  ასეთ ბავშვთან შეიძლება გამოიწვიოს ძლიერი კრუნჩხვა.

 

 

 

2. გულმკერდის არასრულყოფილი ექსკურსია - განპირობებულია სასუნთქი გზების ობსტრუქციით ან რესტრიქციული პათოლოგიით:

 

სასუნთქი გზების ობსტრუქცია:

 

გამომწვევი მიზეზი და მართვა:

 

 

 

რესტრიქციული პათოლოგია;

 

გამომწვევი მიზეზი და მართვა:

 

გულმკერდის არასრულყოფილი ექსკურსიის დროს საჭიროა ჟანგბადის სატურაციის კონტროლი, ხშირ შემთხვევაში ინტუბაცია და ხელოვნური სუნთქვა მართვითი აპარატით.

 

 

 

 

3. ციანოზი ან ბრადიკარდია გრძელდება ადეკვატური ვენტილაციის პირობებში - სავარაუდოა გულის თანდაყოლლი მანკის არსებობა, საჭიროა შესაბამისი გამოკვლევების ჩატარება.

 

 

 

ახალშობილზე მეთვალყურეობა რეანიმაციის შემდეგ

 

რეანიმაციის პროცესში ახალშობილი აპგარის შკალით ფასდება არამარტო 1 და 5 წუთზე არამედ ყოველ 5 წუთში 20 წუთის განმავლობაში. აპგარის ქულათა მატება საიმედო პროგნოზზე მიუთითებს, დაბალი აპგარის მაჩვენებლის დროს მაღალია ნევროლოგიური დარღვევების (მაგ.: ბავშვთა ცერებრული დამბლა) განვითარების რისკი.

 

ახალშობილი, რომელსაც ბლოკში დასჭირდა რეანიმაცია (თუნდაც მხოლოდ B საფეხური), უნდა მოთავსდეს ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში ან პალატაში მკაცრი მეთვალყურეობის ქვეშ. რეანიმაციის შემდგომი მონიტორინგი მოიცავს ვიტალური ფუნქციების, მიწოდებული ჟანგბადის კონცენტრაციის, ჟანგბადის სატურაციის, სისხლში აირების კონცენტრაციის, არტერიული წნევის და სისხლში გლუკოზის კონცენტრაციის მონიტორინგს. პოსტრეანიმაციის პერიოდში ხშირად ვლინდება სასუნთქი, გულ-სისხლძარღვთა, ნევროლოგიური და მეტაბოლური დარღვევები, რაც მოითხოვს შესაბამის მკურნალობას.

 

 

 

ტემპერატურა

 

ჰიპერთერმიაW201

 

ტემპერატურის მქონე დედებისგან (>380C) დაბადებულ ბავშვებში მეტია სიკვდილი, პერინატალური რესპირაციული დეპრესიის, კრუნჩხვის და ცერებრული დამბლის განვითარების რისკი (მტკიცებულების დონე III) 28;29.
III

 

 

გამომდინარე ზემოთაღნიშნულიდან, იმ ახალშობილებს, რომლებსაც ჩაუტარდათ რეანიმაცია ესაჭიროებათ ტემპერატურის მკაცრი კონტროლი, რათა არ განვითარდეს იატროგენული ჰიპერთერმია. რადგან ჰიპერთერმიამ შეიძლება გამოიწვიოს ტვინის დაზიანება საჭიროა მისი თავიდან აცილება (რეკომენდაცია B)1.
B

 

 

თერაპიული ჰიპოთერმია W211A,W211B

 

სხეულის ტემპერატურის დაქვეითება 2-30C (ზომიერი ჰიპოთერმია) ტვინის ჰიპოქსია-იშემიის შემდეგ ამცირებს ტვინის დაზიანებას და აუმჯობესებს გამოსავალს ექსპერიმენტულ კვლევაში (მტკიცებულების დონე IV) 31-33.
IV

 

ახალშობილებზე ჩატარებული კვლევები მწირია და ურთიერთგამომრიცხავი შედეგები აქვს (მტკიცებულების დონე II) 34-37.
II

 

 

მძიმე ჰიპოთერმიამ შეიძლება გამოიწვიოს არითმია, სისხლდენა, თრომბოზი და სეფსისი, თუმცა ეს გართულებები არ გამოვლენილა ზომიერი ჰიპოთერმიის დროს (მტკიცებულების დონე II) 35;36;38.
II

 

 

 

 

გლუკოზა W218A,W218B,W219A,W219B

 

გლუკოზის დაბალი მაჩვენებლები სისხლში ახალშობილ ცხოველთა მოდელში (ასფიქსია და რეანიმაცია) იწვევს ნევროლოგიურ დარღვევებს (მტკიცებულების დონე IV) 39.
IV

 

ერთ კლინიკურ კვლევაში რეანიმაციის შემდეგ განვითარებულმა ჰიპოგლიკემიამ გამოიწვია ნევროლოგიური დარღვევები (მტკიცებულების დონე IV)40 40.
IV

 

არ არსებობს სარწმუნო მონაცემები, თუ რამდენი უნდა იყოს გლუკოზის შემცველობა სისხლში, რათა ტვინის დაზიანება იყოს მინიმალური. ამიტომ, იმ ახალშობილებში, რომლებსაც ჩაუტარდათ რეანიმაცია, საჭიორა გლუკოზის კონტროლი და მისი მაჩვენებლის შენარჩუნება ნორმის ფარგლებში1.

 

 

 

 

ჭიპლარის გადაკვანძვა W216A,W216B

 

დღენაკლულების ჭიპლარის გვიან გადაკვანძვა (30-120 წმ დაბადებიდან) ასოცირებული იყო შედარებით მაღალ სისხლის წნევასთან, ჰემატოკრიტთან და ინტრავენტრიკულური სისხლჩაქცევის შემცირებასთან, არც ერთ კვლევის ობიექტს რეანიმაცია არ ჩატარებიათ (მტკიცებულების დონე I, II)41;42.
I, II

 

დროულ ახალშობილებთან, რომელთაც არ დასჭირდათ რეანიმაცია, ჭიპლარის გვიანმა გადაკვანძვამ არ გამოიწვია მდგომარეობის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება (მტკიცებულების დონე III)43.
III

 

 

რეანიმაციის პროცესში ჭიპლარის გადაჭრა ტარდება დაუყოვნებლივ (10 წმ- ში), რათა არ დაიკარგოს დრო. თუმცა ჭიპლარის გადაკვანძვის დროის შესახებ არ არსებობს მკაცრი რეკომენდაცია. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციით ჯანმრთელ ახალშობილებში ჭიპლარის გადაკვანძვა უნდა ჩატარდეს სიცოცხლის პირველ წუთზე.

 

 

 

ახალშობილთა რეანიმაციის გართულებები

 

ახალშობილებს, რომელთაც დასჭირდათ რეანიმაცია სამშობიარო ბლოკში, შეიძლება განუვითარდეთ შემდეგი გართულებები:

 

 

 

 

დღენაკლი ახალშობილები

 

დღენაკლულთა რეანიმაციის დროს მეტად მნიშვნელოვანია შემდეგი გარემოებების გათვალისწინება:

 

 

 

 

ვენტილაციის სტრატეგია დღენაკლულისთვისW203A,W203ჩ,W204A,W204B

 

დღენაკლულ ახალშობილთა ვენტილაციის დროს საჭიროა წნევის მონიტორინგი, რათა უზრუნველყოფილი იყოს თანაბარი ჩასუნთქვები, თავიდან იყოს აცილებული ჭარბი წნევის გამოყენება და ფილტვის დაზიანება (რეკომენდაცია C)50.
C

 

თუ დღენაკლულთან საჭიროა დადებითი წნევით ვენტილაცია, ჩასუნთქვის საწყის წნევად რეკომენდებულია 20-25 სმ H2O.

 

თუ არ იქნა მიღებული გულმკერდის ექსკურსია ან გცს გაზრდა შეიძლება საჭირო გახდეს უფრო მაღალი წნევის გამოყენება51. თუ დადებითი-წნევით ვენტილაცია უნდა გაგრძელდეს, სასურველია ამოსუნთქვის ბოლოს დადებითი წნევის გამოყენება (PEEP) (მტკიცებულების დონე IV)52.
IV

 

რეანიმაციის შემდეგ დღენაკლულში შეიძლება სასურველი იყოს მუდმივი დადებითი წნევის გამოყენება (CPAP)52-55.

 

 

 

ცხრილი 2 ახალშობილთა რეანიმაციისთვის საჭირო აღჭურვილობის სია

 

მოწყობილობები:

 • ამოსაქაჩი მოწყობილობა
 • სტერილური ბალონი
 • ელექტროასპირატორი და კათეტერები, 4F ან 6F, 8F და 10F ან 12F ზომის
 • 8F ზომის კვების ზონდი და 20 მლ შპრიცი
 • მეკონიუმის ასპირატორი
 • ტომარა და ნიღაბი
 • ახალშობილთა სასუნთქი ტომარა
 • წნევის გამშვები სარქველით ან მანომეტრით (უნდა მიეწოდებოდეს 90%-100% ჟანგბადი)
 • ნიღბები დროული და დღენაკლული ახალშობილებისთვის (უმჯობესია რბილ კიდეებიანი)
 • ლარინგული ნიღაბი
 • ჟანგბადის წყარო ფლუორომეტრით (ნაკადის სიჩქარე 10ლ/წთ-მდე) და ჟანგბადის მილები
 • საინტუბაციო მოწყობილობა
 • ლარინგოსკოპი სოლი N0 დღენაკლულებისთვის და N1 დროულისთვის
 • დამატებითი ნათურები და ელემენტები
 • ენდოტრაქეული მილები - 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 მმ
 • მანდრენი (არჩევითია)
 • მაკრატელი, ალკოჰოლიანი ღრუბლები
 • ლეიკოპლასტი ან მილის ფიქსატორი

მედიკამენტები:

 • ადრენალინი (ეპინეფრინი) 1:10000 (0,1მგ/მლ) - 3მლ ან 10მლ ამპულები
 • იზოტონური კრისტალოიდური ხსნარი (რინგერ- ლაქტატი ან 0,9% NaCl) სისხლის მოცულობის შესავსებად - 100-250 მლ
 • ნალოქსონის ჰიდროქლორიდი 0,4 მგ/მლ - 1 მლ. ამპულა; ან 1,0 მგ/მლ - 2მლ ამპულა
 • ფიზიოლოგიური ხსნარი 30 მლ.
 • დექსტროზა 10%-იანი 250 მლ.
 • კვების ზონდი
 • ჭიპლარის ვენის კათეტერიზაციისათვის საჭირო აღჭურვილობა: სტერილური ხელთათმანები, სკალპელი ან მაკრატელი, პოვიდონ-იოდინის ხსნარი, ჭიპლარის ლიგატურა, ჭიპლარის კათეტერი 3,5F, 5F, სამ მიმართულებიანი ჩამკეტი, 1; 3; 5; 20 და 50 მლ შპრიცები, 25-, 21- და 18 ზომის ნემსები
 • სხვა
  ხელთათმანები და პერსონალური დამცავი საშუალებები, სხივური გამათბობელი ან სხვა სითბოს წყარო, მყარზედაპირიანი, მორგვი, სარეანიმაციო მაგიდა, საათი, გამთბარი საფენები, სტეტოსკოპი, ლეიკოპლასტი, ჰაერგამტარი მილები, კარდიული მონიტორი და ელექტროდები და/ან პულსოქსიმეტრი

 

 

 

 

 

 

რეანიმაციის შეწყვეტაW209A,W209B

 

თუ ადეკვატური რეანიმაციის მიუხედავად 10 წუთის განმავლობაში არ არის გულისცემა, რეანიმაცია უნდა შეწყდეს (რეკომენდაცია C)1.
C

 

 

 

 

გაიდლაინის გადასინჯვისა და განახლების ვადა - 5 წელი

 

 

 

 

 

გაიდლაინის მიღების ხერხი/წყარო

 

გაიდლაინის შემუშავების მეთოდოლოგია

 

სამშობიარო ბლოკში ახალშობილთა პირველადი რეანიმაციის პრინციპების შესახებ არსებობს სამეცნიერო მტკიცებულების საფუძველზე შექმნილ რეკომენდაციათა საკმარისი რაოდენობა. მოცემული გაიდლაინის შექმნის პროცესში სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილებით მოძიებული და შეფასებული იქნა უკვე არსებული პრაქტიკული რეკომენდაციები. მოხდა არსებული რეკომენდაციების ადაპტირებული ვარიანტის შემუშავება, რომელიც ერთი მხრივ პასუხობს საერთაშორისო მოთხოვნებს, ხოლო მეორე მხრივ ითვალისწინებს საქართველოს სამედიცინო დაწესებულებათა როგორც ადამიანურ, ისე ტექნიკურ რესურსებს.

 

რეკომენდაციათა მოძიება ხორციელდებოდა ელექტრონული მონაცემთა ბაზის გამოყენებით.

 

 

 

 

ცხრილი 2

 

ქვეყანა და რესურსის დასახელება ინტერნეტ-მისამართი
აშშ  
US National Guideline Clearinghouse (NGC) http://www.guideline.gov
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) http://www.phppo.cdc.gov/CDCRecommends/AdvSearchV.asp
Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) http://www.ahrq.gov/clinic/cpgsix.htm
Health Services Technology Assessment Text (HSTAT) and National Library of Medicine (NLM) http://hstat.nlm.nih.gov
Institute of Clinical Systems Improvement (ICSI) http://www.icsi.org
American Medical Association http://www.ama-assn.org
Canadian Medical Association (CMA) http://mdm.ca/cpgsnew/cpgs/index.asp
Health Canada - Population and Public Health Branch (PPHB) http://www.hc-sc.gc.ca/pphb-dgspsp/dpg_e.html
დიდი ბრიტანეთი  
National Institute for Clinical Excellence (NICE) http://www.nice.org.uk
Sheffield Evidence for Effectiveness and Knowledge (SEEK) http://www.shef.ac.uk/seek/guidelines.htm
National electronic Library for Health (NeLH) http://www.nelh.nhs.uk/guidelinesfinder
PRODIGY Clinical Guidance http://www.prodigy.nhs.uk/ClinicalGuidance
Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) http://www.sign.ac.uk
German Guideline Information Service (GERGIS) http://www.leitlinien.de/english/english/view;
ავსტრალია  
Australian National Health and Medical Research Council (NHMRC) http://www.health.gov.au/hfs/nhmrc/publicat/cp-home.htm
ახალი ზელანდია  
New Zealand Guidelines Group (NZGG) http://www.nzgg.org.nz/library.cfm
მტკიცებითი მედიცინის სპეციალისტთა რეგიონთაშორისი საზოგადოება http://www.osdm.org

 

 

 

კლინიკური რეკომენდაციების და მტკიცებულებების მოძიების დამატებითი წყაროები და მეთოდები

 

 

 

 

პუბლიკაციების ჩართვის/გამორიცხვის კრიტერიუმები

 

 

 

 

მოძიებული კლინიკური რეკომენდაციებისა და მტკიცებულებების ანალიზი

 

 

 

 

მტკიცებულებათა დონეებისა და რეკომენდაციების გრადაციების სქემა

 

 

დონე მტკიცებულების სიძლიერის დონე
(Muir Gray)
ხარისხი რეკომენდაციის ხარისხი
(Cook et al)
I ძლიერი მტკიცებულება, ეყრდნობა მინიმუმ ერთ სისტემურ მიმოხილვას, რომელიც ეფუძნება სწორი დიზაინის მქონე რანდომიზებულ კონტროლირებად კვლევა A ეყრდნობა I დონის მტკიცებულებას და შესაბამისად მტკიცედ რეკომენდებულია
II ძლიერი მტკიცებულება, ეყრდნობა მინიმუმ ერთი სწორი დიზაინის მქონე რანდომიზებულ კონტროლირებად კვლევა B ეყრდნობა II დონის მტკიცებულებას და შესაბამისად მტკიცედ რეკომენდებულია
III კლინიკური კვლევა რანდომიზაციის გარეშე, კოჰორტული და შემთხვევა- კონტროლის კვლევები C ეყრდნობა III დონის მტკიცებულებას შეიძლება ჩაითვალოს შესაბამისად
IV არაექსპერიმენტული მულტიცენტრული კვლევები D ეყრდნობა IV და V დონის მტკიცებულებას საჭიროებს კონსესუსს
Va ავტორიტეტულ პროფესიონალთა მოსაზრება    
Vb კლინიკური გამოცდილება, აღწერილობითი კვლევები ან ექსპერტთა ანგარიში    

 

 

 

კლინიკური რეკომენდაციების პილოტური გამოცდა

 

ახალშობილთა რეანიმაციის პროგრამა საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ აღიარებულია სახელმწიფო პროგრამად და საერთაშორისო ორგანიზაციების - გაეროს ბავშვთა ფონდი „UNICEF", ამერიკის საერთაშორისო ჯანმრთელობის ალიანსი - „AIHA", „AIHA", მსოფლიო ბანკი, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო (SOROS foundation) ფინანსური ხელშეწყობით ინერგება 1997 წლიდან. ამერიკის პედიატრთა აკადემიამ 2000 წელს სამუშაო ჯგუფის წევრებს მიანიჭა

რეანიმაციის საერთაშორისო კომიტეტის, ამერიკის პედიატრთა აკადემიის და ამერიკის გულის ასოციაციის გაიდლაინის "ახალშობილთა რეანიმაცია" თარგმინს და ადაპტაციის უფლება. რეანიმაციის საერთაშორისო კომიტეტის, ამერიკის პედიატრთა აკადემიის და ამერიკის გულის ასოციაციის მიერ 2005 წელს მოხდა გაიდლაინის გადახედვა და ცვლილებების შეტანა მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ედიცინეს საფუძველზე, რაც აისახება წინამდებარე გაიდლაინში.

 

 

 

ალტერნატიული გაიდლაინი არ არსებობს

 

 

 

გამოყენებული ლიტერატურა

 

 1. American Heart Association in collaboration with International Liaison Committee on Resuscitation. Guidelines 2005 for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care: International Concensus on Science, Part 11, 7: Neonatal Resuscitation. Circulation 2005;112:91-9.
 2. Davis P, Tan A, OТDonnell C, Schulze A. Resuscitation of newborn infants with 100% oxygen or air: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2004;364:1329-33.
 3. Huang C, Yonetani M, Lajevardi N, Delivoria-Papadopoulos M. Comparison of postasphyxial resuscitation with 100% and 21% oxygen on cortical oxygen pressure and striatal dopamine metabolism in newborn piglets. J Neurochem. 1995;64:292-8.
 4. Kutzsche S, Ilves P, Kirkeby O, Saugstad O. Hydrogen peroxide production in leukocytes during cerebral hypoxia and reoxygenation with 100% or 21% oxygen in newborn piglets. Pediatr Res 2001;49:834-42.
 5. Lundstrom K, Pryds O, Greisen G. Oxygen at birth and prolonged cerebral vasoconstriction in preterm infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 1995;73:F81-F86.
 6. Solas A, Kutzsche S, Vinje M, Saugstad O. Cerebral hypoxemia-ischemia and reoxygenation with 21% or 100% oxygen in newborn piglets: effects on extracellular levels of excitatory amino acids and microcirculation. Pediatr Crit Care Med 2001;2:340-5.
 7. Solas A, Munkeby B, Saugstad O. Comparison of short- and long-duration oxygen treatment after cerebral asphyxia in newborn piglets. Pediatr Res 2004;56:125-31.
 8. Tan A, Schulze A, OТDonnell C, Davis PG. Air versus oxygen for resuscitation of infants at birth. Cochrane Database Syst.Rev., Issue 3 2004.
 9. Ramji S, Rasaily R, Mishra PK, Narang A. Resuscitation of asphyxiated newborns with room air or 100% oxygen at birth: a multicentric clinical trial. Indian Pediatr 2003;40:510-7.
 10. Saugstad O, Rootwelt T, Aalen O. Resuscitation of asphyxiated newborn infants with room air or oxygen: an international controlled trial: the Resair 2 study. Pediatrics 1998;102.
 11. Vain N, Szyld E, Prudent L, Wiswell T. Oropharyngeal and nasopharyngeal suctioning of meconium-stained neonates before delivery of their shoulders: multicentre, randomized controlled trial. Lancet 2004;364:597-602.
 12. Wiswell T, Gannon C, Jacob J, Goldsmith L. Delivery room management of the apparently vigorous meconium-stained neonate: results of the multicenter, international collaborative trial. Pediatrics 2000;105:1-7.
 13. Perlman J,.Risser R. Cardiopulmonary resuscitation in the delivery room: associated clinical events. Arch Pediatr Adolesc.Med 1995;149:20-5
 14. Esmail N,.Saleh M. Laryngeal mask airway versus endotracheal intubation for Apgar score improvement in neonatal resuscitation. Egypt.J Anaesth 2002;18:115-21.
 15. Gandini D, Brimacombe J, 1999. Neonatal resuscitation with the laryngeal mask airway in normal and low birth weight infants. Anesth.Analg. 1989;642:643.
 16. Brimacombe J,.Gandini D. Airway rescue and drug delivery in an 800 g neonate with the laryngeal mask airway. Paediatr Anaesth 1999;9:178.
 17. Lonnqvist P. Successful use of laryngeal mask airway in low-weight expremature infants with bronchopulmonary dysplasia undergoing cryotherapy for retinopathy of the premature. Anesthesiology 1995;83:422-4.
 18. Hansen TG, Joensen H, Henneberg SW, Hole P. Laryngeal mask airway guided tracheal intubation in a neonate with the Pierre Robin syndrome. Acta Anaesthesiol.Scand 1995;39:129-31.
 19. Osses H, Poblete M, Asenjo F. Laryngeal mask for difficult intubation in children. Paediatr Anaesth 1999;9:399-401.
 20. Houri P, Frank L, Menegazzi J, Taylor R. A randomized, controlled trial of two-thumb vs two-finger chest compression during CRP in a swine infant model of cardiac arrest. Prehosp.Emerg.Care 1997;1:65-7.
 21. Perondi MB, Reis AG, Paiva EF, Nadkarni VM. A comparison of high-dose and standard-dose epinephrine in children with cardiac arrest. N Engl J Med 2004;350:1722-30.
 22. Berg R, Otto C, Kern K, Hilwig R. A randomized, blinded trial of high-dose epinephrine versus standard-dose epinephrine in a swine model of pediatric asphyxial cardiac arrest. Crit Care Med 1996;24:1695-700.
 23. Kleinman M, Oh W, Stonestreet B. Comparison of intravenous and endotracheal epinephrine during cardiopulmonary resuscitation in newborn piglets. Crit Care Med 1999;27:2748-54.
 24. Oca M, Nelson M, Donn S. Randomized trial of normal saline versus 5% albumin for the treatment of neonatal hypotension. J Perinatol 2003;23:473-6.
 25. So K, Fok T, Ng P, Wong W. Randomised controlled trial of colloid or crystalloid in hypotensive preterm infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 1997;76:F43-F46.
 26. McGuire W,.Fowlie PW. Naloxone for narcotic-exposed newborn infants. Cochrane Database Syst.Rev. 2002.
 27. Moreland T, Brice J, Walker C, Parija A. Naloxone pharmacokinetics in the newborn. Br J Clin Pharmacol. 1980;9:609-12.
 28. Lieberman E, Eichenwald E, Mathur G, Richardson D. Intrapartum fever and unexplained seizures in term infants. Pediatrics 2000;106:983-8.
 29. Petrova A, Demissie K, Rhoads G, Smulian J. Association of maternal fever during labor with neonatal and infant morbidity and mortality. Obstet Gynecol 2001;98:20-7.
 30. Coimbra C, Boris-Moller F, Drake M, Wieloch T. Diminished neuronal damage in the rat brain by late treatment with the antipyretic drug dipyrone or cooling following cerebral ischemia. Acta Neuropathol. 1996;92:447-53.
 31. Gunn A, Gunn T, de Haan H, Williams C, Gluckman P. Dramatic neuronal rescue with prolonged selective head cooling after ischemia in fetal lambs. J Clin Invest 1997;99:248-56.
 32. Laptook A, Corbett R, Sterett R, Burns DK, Tollefsbol G. Modest hypothermia provides partial neuroprotection when used for immediate resuscitation after brain ischemia. Pediatr Res 1997;42:17-23.
 33. Thoresen M, Bagenholm R, Loberg E, Apricena F. Posthypoxic cooling of neonatal rats provides protection against brain injury. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 1996;74:F3-F9.
 34. Bernard S, Gray T, Buist M, Jones B. Treatment of comatose survivors of out-of-hospital cardiac arrest with induced hypothermia. N Engl J Med 2002;346:557-63.
 35. Eicher D, Wagner C, Katikaneni L, Hulsey T. Moderate hypothermia in neonatal encephalopathy: efficacy outcomes. Pediatr Neurol. 2005;32:11-7.
 36. Gluckman P, Wyatt J, Azzopardi D, Ballard R. Selective head cooling with mild systemic hypothermia after neonatal encephalopathy: multicentre randomised trial. Lancet 2005;365:663-70.
 37. Thoresen M,.Whitelaw A. Cardiovascular changes during mild therapeutic hypothermia and rewarming in infants with hypoxic-ischemic encephalopathy. Pediatrics 2000;106:92-9.
 38. Shankaran S, Laptook A, Wright L, Ehrenkranz R. Whole-body hypothermia for neonatal encephalopathy: animal observations as a basis for a randomized, controlled pilot study in term infants. Pediatrics 2002;110:377-85.
 39. Brambrink A, Ichord R, Martin L, Koehler R, Traystman R. Poor outcome after hypoxia-ischemia in newborns is associated with physiological abnormalities during early recovery: possible relevance to secondary brain injury after head trauma in infants. Exp.Toxicol.Pathol. 1999;51:151-62.
 40. Salhab W, Wyckoff M, Laptook A, Perlman J. Initial hypoglycemia and neonatal brain injury in term infants with severe fetal acidemia. Pediatrics 2004;114:361-6.
 41. Ibrahim H, Krouskop R, Lewis D, Dhanireddy R. Placental transfusion: umbilical cord clamping and preterm infants. J Perinatol 2000;20:351-4.
 42. Rabe H, Reynolds G, Diaz-Rossello J. Early versus delayed umbilical cord clamping in preterm infants. Cochrane Database Syst.Rev.Issue 3 2004
 43. Nelle M, Zilow E, Bastert G, Linderkamp O. Effect of Leboyer childbirth on cardiac output, cerebral and gastrointestinal blood flow velocities in full-term neonates. Am J Perinatol 1995;12:212-6.
 44. Costeloe K, Hennessy E, Gibson A, Marlow N. The EPICure study: outcomes to discharge from hospital for infants born at the threshold of viability. Pediatrics 2000;106:659-71.
 45. Bjorklund LJ,.Hellstrom-Westas L. Reducing heat loss at birth in very preterm infants. J Pediatr 2000;137:739- 40.
 46. Lenclen R, Mazraani M, Jugie M, Couderc S. Use of a polyethylene bag: a way to improve the thermal environment of the premature newborn at the delivery room]. Arch Pediatr 2002;9:238-44.
 47. Lyon A,.Stenson B. Cold comfort for babies. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2004;89:F93-F94./p>
 48. Vohra S, Frent G, Campbell V, Abbott M. Effect of polyethylene occlusive skin wrapping on heat loss in very low birth weight infants at delivery: a randomized trial. J Pediatr 1999;134:547-51.
 49. Vohra S, Roberts RS, Zhang B, Janes M. Heat Loss Prevention (HeLP) in the delivery room: a randomized controlled trial of polyethylene occlusive skin wrapping in very preterm infants. J Pediatr 2004;145:750-3.
 50. Ingimarsson J, Bjorklund L, Curstedt T, Gudmundsson S. Incomplete protection by prophylactic surfactant against the adverse effects of large lung inflations at birth in immature lambs. Intensive Care Med 2004;30:1446-53.
 51. Lindner W, Vossbeck S, Hummler H, Pohlandt F. Delivery room management of extremely low birth weight infants: spontaneous breathing or intubation? Pediatrics 1999;103:961-7.
 52. Probyn M, Hooper S, Dargaville P, McCallion N. Positive end expiratory pressure during resuscitation of premature lambs rapidly improves blood gases without adversely affecting arterial pressure. Pediatr Res 2004;56:198-204.
 53. Finer N, Carlo W, Duara S, Fanaroff A. Delivery room continuous positive airway pressure/positive end- expiratory pressure in extremely low birth weight infants: a feasibility trial. Pediatrics 2004;114:651-7.
 54. Heulitt M, Holt S, Wilson S, Hall R. Effects of continuous positive airway pressure/positive end-expiratory pressure and pressure-support ventilation on work of breathing, using an animal model. Respir.Care 2003;48:689-96.
 55. Morley C. Continuous distending pressure. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 1999;81:F152-F156.
 56. American Heart Association in collaboration with International Liaison Committee on Resuscitation. Guidelines 2000 for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care: International Concensus on Science, Pediatrics, Vol.106, N3, 2000.
 57. Royal College of Paediatrics and Child Health - Management of Neonatal Respiratory Distress Syndrome - Guidelines for Good Practice - December 2000

 

 

 

ავტორთა ჯგუფი:

 

 

 

ექსპერტები: