საქართველოს სამეანო და გინეკოლოგიურ ანესთეზიოლოგთა ასოციაცია
Georgian Association of Obstetric and Gynecological Anesthesiologists

G o o g l e    

მიღებულია ,,კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციების (გაიდლაინები) და დაავადებათა მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლები) შემუშავების, შეფასებისა და დანერგვის ეროვნული საბჭოს - 2012 წლის 6 ივლისის N1 სხდომის გადაწყვეტილების შესაბამისად   დამტკიცებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 22 აგვისტოს N 01-249/ო ბრძანებით

 

 

პრეეკლამფსია/ეკლამფსიის მართვა

 

 

კლინიკური მდგომარეობის მართვის სახელმწიფო სტანდარტი (პროტოკოლი)

 

 

 

პროტოკოლის pdf ვერსია იხილეთ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ვებ გვერდზე

 

 

 

შინაარსი:

შესავალი

შეჯამება

1 დაავადების დეფინიცია

2 პრობლემის აქტუალობა და კლინიკური ეპიდემიოლოგია

3 რისკ-ფაქტორები

4 პრევენცია

5 დაავადების დიაგნოზი

6 პრეეკლამფსიის სიმძიმის შეფასება

7 პრეეკლამფსიის/ეკლამფსიის მართვა დამონიტორინგი

8 რეკომენდაციები პრაქტიკაში ადაპტაციისთვის

9 აუდიტის კრიტერიუმები

10 პროტოკოლის გადასინჯვის და განახლების ვადები

11 პროტოკოლის მიღების ხერხები/წყაროები

12 ალტერნატიული პროტოკოლი

ფასილიტატორი/ავტორები

გამოყენებული ლიტერატურა

 

 

 

წინამდებარე პროტოკოლი მომზადდა პროექტის ― "პერინატალური სისტემის გაუმჯობესება საქართველოში" ფარგლებში UNICEF, USAID მიერ დაფინანსებული და JSI მიერ განხორციელებული პროგრამა ― "შენარჩუნება" ფინანსური მხარდაჭერით.

 

პროტოკოლში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ავტორებს და თავისუფალია ყოველგვარი გარეშე ზეგავლენისაგან.

 

 

 

შესავალი


 

მოცემული კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული პროტოკოლის, „პრეეკლამფსია/ეკლამფსიის მართვა, მიზანს წარმოადგენს უახლეს სამეცნიერო მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ინფორმაციის მიწოდება მეან-გინეკოლოგების, ანესთეზიოლოგ-რეანიმატოლოგების, თერაპევტების, ოჯახის ექიმების, გადაუდებელი დახმარების ექიმების, ჯანდაცვის მენეჯერების, მეან-გინეკოლოგიის რეზიდენტებისა და ექთნებისთვის. წინამდებარე პროტოკოლი განიხილავს პრეეკლამფსია/ეკლამფსიის დიაგნოსტიკის, მონიტორინგის, მართვისა და პრევენციულ ღონისძიებებს, რათა მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი ამ დაავადებით განპირობებული დედათა და ახალშობილთა ავადობა და სიკვდილობა.

 

 

 

შეჯამება


 

 

 

 

1. დაავადების დეფინიცია


 

პრეეკლამფსია წარმოადგენს ორსულობით განპირობებულ ჰიპერტენზიას, რომელიც ვითარდება ორსულობის 20 კვირის ვადის შემდეგ პროტეინურიასა (>0,3გ/ლ) და სხვა ორგანოთა და სისტემების დაზიანებასთან ერთად3.

 

მძიმე პრეეკლამფსია არის პრეეკლამფსია, რომელიც ვითარდება ორსულობის 34 კვირის ვადამდე მძიმე პროტეინურიითა და პოლიორგანული დაზიანების ერთ, ან მეტ ნიშანთან ერთად1,2..

 

ეკლამფსია განისაზღვრება, როგორც პრეეკლამფსიის ფონზე განვითარებული ერთი, ან მეტი გულყრა.

 

 

 

2. პრობლემის აქტუალობა და კლინიკური ეპიდემიოლოგია


 

პრეეკლამფსია მსოფლიოში დედათა სიკვდილობის ერთ-ერთ ძირითად მიზეზს წარმოადგენს. წელიწადში დაახლოებით 100,000 ქალი იღუპება ამ პათოლოგიის გამო. პრეეკლამფსია ორსულ ქალთა 3-14%-ში გვხვდება, აქედან 75% მსუბუქი და 25% მძიმე ფორმით5. შემთხვევათა 10%-ში პრეეკლამფსია ვითარდება 34 კვირის ორსულობის ვადამდე. მძიმე პრეეკლამფსია/ეკლამფსიის დროს 5-ჯერ მატულობს პერინატალური სიკვდილობა და 9,6-ჯერ - მკვდრადშობადობა.

 

 

 

3. რისკ-ფაქტორები


 

 

 

 

4. პრევენცია


 

არ არსებობს პრეეკლამფსია/ეკლამფსიის პრევენციის აბსოლუტურად ეფექტური მეთოდი. ამ შემთხვევაში პრევენცია გულისხმობს პრეეკლამფსიის კლინიკურ გამოვლინებას ორსულობის შედარებით გვიან ვადებზე და მსუბუქი ფორმით.

 

ანტიაგრეგანტების (ასპირინის დაბალი დოზები 75მგ/დღეში) გამოყენება რისკის ჯგუფში 19%-ით აქვეითებს პრეეკლამფსიის განვითარების ალბათობას33.

 

სუფთა კალციუმის გამოყენება (1გ/დღეში) აქვეითებს პრეეკლამფსიის განვითარების რისკს საერთო პოპულაციაში 50%-ით და რისკის ჯგუფში 78%-ით34.

 

 

 

5. დაავადების დიაგნოზი


 

პრეეკლამფსია/ეკლამფსიის დიაგნოზის დასმისას გათვალისწინებულ უნდა იქნას შემდეგი დიაგნოსტიკური ნიშნები:

 

სისტემური ნიშნები ლაბორატორიული ნიშნები ნაყოფის დგომარეობის შემაფასებელი ნიშნები
 • თავის ტკივილი;
 • ზოგადი სისუსტე;
 • გენერალიზებული შეშუპება;
 • მხედველობის დარღვევა;
 • ტკივილი მარჯვენა ფერდქვეშა არეში;
 • არტერიული ჰიპერტენზია;
 • ოლიგურია;
 • ციანოზი;
 • გულყრა;
 • პროტეინურია >0,3გ/ლ
 • თრომბოციტოპენია <100000;
 • მომატებული შრატის კრეატინინი > 1,2გ/დლ;
 • მომატებული ALT/AST/LDH;
 • ჰიპოვოლემია Ht>38;
 • ექოსკოპიურად ნაყოფის სავარაუდო წონა <10 პერცენტილზე;
 • ნაყოფის ბიოფიზიკური პროფილი <8 ქულაზე;  
 • დოპლეროგრაფიით ჭიპლარის არტერიაში დიასტოლური სისხლისდინების სიჩქარის შენელებული, ნულოვანი, ან რევერსული ტიპი;

 

 

 

6. პრეეკლამფსიის სიმძიმის შეფასება


 

პრეეკლამფსიის მართვა დამოკიდებულია მის სიმძიმეზე. სიმძიმის დიაგნოზის დასმისას გათვალისწინებულ უნდა იქნას არტერიული ჰიპერტენზიის, პროტეინურიისა და პოლიორგანული დაზიანების ნიშნები1,8

 

დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები მსუბუქი მძიმე
დიასტოლური არტერიული წნევა 90-110 მმ Hg ≥110 მმ Hg
სისტოლური არტერიული წნევა 140-160 მმ Hg ≥160 მმ Hg
პროტეინურია 0,3-3გ/ლ ≥3გ/ლ
თავის ტკივილი - +
მხედველობის დარღვევეა - +
ტკივილი მარჯვენა ფერდქვეშა არეში - +
ოლიგურია - <500მლ/24სთ
გულყრა (ეკლამფსიური) - +
შრატის კრეატინინი ნორმა მომატებული>1,2მგ/დლ
თრომბოციტოპენია - <100 000
შრატის ტრანსამინაზების მომატება მინიმალური მნიშვნელოვანი
ნაყოფის საშვილოსნოსშიდა ზრდის შეფერხება - + გამოხატული
ფილტვის შეშუპება - +

 

შენიშვნა: მძიმე პრეეკლამფსიის დიაგნოზი განიხილება იმ შემთხვევაში, თუ გამოხატულია ერთი, ან მეტი ზემოთ ჩამოთვლილი დიაგნოსტიკური კრიტერიუმი

 

 

6.1 პირველადი შეფასება:

 

6.1.1 ორსულის პირველადი შეფასებისას უნდა განისაზღვროს

 

 

 

6.1.2 ნაყოფის მხრივ უნდა შეფასდეს17:

 

 

შენიშვნა: დიფერენციალური დიაგნოზი ტარდება თრომბოზულ თრომბოციტოპენიულ პურპურასა და ღვიძლის მწვავე ყვითელ დისტროფიასთან.

 

თუ ზემოაღნიშნული კვლევების სრულად შესრულება შეუძლებელია, ორსული გადაიგზავნოს მაღალი დონის სტაციონარში.

 

 

 

 

7. პრეეკლამფსიის/ეკლამფსიის მართვა დამონიტორინგი


 

7.1 მსუბუქი პრეეკლამფსიის მართვა და მონიტორინგი

 

 

 

7.2 მძიმე პრეეკლამფსიის მართვა და მონიტორინგი

 

მძიმე პრეეკლამფსია/ეკლამფსიის მართვის ძირითადი მიდგომებია: არტერიული წნევის კონტროლი, ეკლამფსიური გულყრის პრევენცია მაგნეზიალური თერაპიით, გადასასხმელი სითხის შეზღუდვა და მშობიარობა ოპტიმალურ ვადაზე.

 

 

7.2.1 არტერიული ჰიპერტენზიის კონტროლი

 

 

 

7.2.2 ეკლამფსიური გულყრის პრევენცია მაგნეზიალური თერაპიით

 

 

 

7.2.3 გადასასხმელი სითხის შეზღუდვა

 

სითხეების შეზღუდვა ნაჩვენებია იმისთვის, რომ შევამციროთ სითხით გადატვირთვის რისკი ინტრა და პოსტნატალურ პერიოდში. ჩვეულებრივ, სითხის საერთო რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 80მლ/სთ–ში, ან 1მლ/კგ/საათში24;

სითხეების შეზღუდვის რეჟიმი უნდა გაგრძელდეს მანამ, სანამ მშობიარობის შემდგომ დიურეზს ექნება ადგილი, რადგანაც მძიმე პრეეკლამფსიისათვის ოლუგურიაა დამახასიათებელი. თუ აქვე სისხლდენასთან გვაქვს საქმე, სითხეების შეზღუდვა არ შეიძლება;

 

 

7.2.4 მშობიარობის დაგეგმვა

 

 

 

7.2.5 მძიმე პრეეკლამფსიის მონიტორინგი

 

 

 

7.3 ეკლამფსიის მართვა და მონიტორინგი

 

 

 

7.4 მშობიარობის შემდგომი მართვა

 

 

 

 

8. რეკომენდაციები პრაქტიკაში ადაპტაციისთვის


 

წარმოდგენილი კლინიკური რეკომენდაციების პრაქტიკაში ადაპტაციისათვის აუცილებელია სამედიცინო პერსონალს ჩაუტარდეს სპეციალური სწავლება პრეეკლამფსია/ეკლამფსიის დიაგნოსტირების, მონიტორინგისა და მართვის მეთოდების თაობაზე. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს პრეეკლამფსიის ზუსტი დიაგნოსტირების მნიშვნელობას, პრეეკლამფსიის გართულებათა პრევენციის მეთოდების ადეკვატურ განხორციელებას და პრეეკლამფსია/ეკლამფსიის მართვის ერთიანი სტრატეგიის ჩამოყალიბებას. აღნიშნული სწავლება უნდა ჩატარდეს პერიოდულად. პერიოდულობის სიხშირე უნდა განისაზღვროს მოთხოვნილების შესაბამისად.

 

 

 

9. აუდიტის კრიტერიუმები


 

 

 

 

10. პროტოკოლის გადასინჯვის და განახლების ვადები


 

სასურველია კლინიკური პროტოკოლი გადაისინჯოს და შეივსოს ახალი ინფორმაციით მოცემული დაავადების შესახებ 5 წლის შემდეგ. პროტოკოლის განახლება მოხდება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამისი რეკომენდაციების მიხედვით (2011 წლის გაიდლაინების სახელმძღვანელოს შესაბამისად).

 

 

 

11. პროტოკოლის მიღების ხერხები/წყაროები


 

პროტოკოლის რეკომენდაციების დიდი ნაწილი ემყარება შემდეგ კლინიკური პრაქტიკის გაიდლაინებს:

 

Diagnosis and Management of Preeclampsia and Eclampsia, ACOG PRACTICE BULLETIN, CLINICAL MANAGEMENT GUIDELINES FOR OBSTETRICIAN–GYNECOLOGISTS NUMBER 33, JANUARY 2002: The management of severe pre-eclampsia/eclampsia. London (UK): Royal College of Obstetricians and Gynaecologists; 2006 Mar. . (Guideline; no. 10(A)

 

Diagnosis, Evaluation, and Management of the Hypertensive Disorders of Pregnancy, SOGC Clinical Practice Guidlaine, No. 206 March 2008

 

სამუშაო ჯგუფმა განიხილა რა და კრიტიკულად შეაფასა ზემოთ აღნიშნული გაიდლაინi, მიიჩნია, რომ მისი რეკომენდაციები ემყარება არსებულ საუკეთესო მტკიცებულებებს და შესაფერისია საქართველოს ჯანდაცვის ქსელისთვის. ამდენად, ეს რეკომენდაციები პროტოკოლში გადმოტანილ იქნა უცვლელად.

 

 

 

12. ალტერნატიული პროტოკოლი


 

ჯანდაცვის სამინისტროს ვებ–გვერდზე პრეეკლამფსია/ეკლამფსიის მართვის ალტერნატიული დამტკიცებული ეროვნული გაიდლაინი არ არსებობს.

 

იხილეთ ალტერნატილული პროტოკოლი საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა ასოციაციის ვებ–გვერდზე, შემდეგ მისამართზე:

 

http://www.goga.org.ge/site/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&Itemid=12&lang=en

 

 

 

შეჯამება


 

ისრაელ ჰენდლერი – ისრაელის სამედიცინო კვლევის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ჯანდაცვის სამსახურების ფონდის წარმომადგენელი სამედიცინო ცენტრი "შება"-ს სამეანო-გინეკოლოგიური დეპარტამენტის, გინეკოლოგიური ტრიაჟის ხელმძღვანელი, სამშობიარო განყოფილების დირექტორის მოადგილე; ისრაელის მეან-გინეკოლოგთა ასოციაციის წევრი; დედათა და ახალშობილთა მედიცინის საზოგადოების წევრი; აშშ მეან-გინეკოლოგთა ასოციაციის წევრი;

 

 

 

ავტორები


 

 

 

 

გამოყენებული ლიტერატურა


 

1. Tuffnell DJ, Jankowicz D, Lindow , Lyons G, Mason GC, Russell IF, Walker JJ. Outcomes of severe preeclampsia/eclampsia in Yorkshire 1999/2003. BJOG 2005;112:87580

 

2. Altman D, Carroli G, Duley L, Farrell B, Moodley J, Neilson J, et al. Do women with preeclampsia, and their babies, benefit from magnesium sulphate? The Magpie Trial: a randomised placebocontrolled trial. Lancet 2002;359:187790

 

3. Magee LA, Ornstein MP, von Dadelszen P. Fortnightly review: management of hypertension in pregnancy. BMJ 1999;318:13326

 

4. Walker JJ. Pre-eclampsia. Lancet 2000;356:1260–1265

 

5. Andrew H Shennan. Recent developments in obstetrics. Clinical review. BMJ 2003, 327, 604-608

 

6. Koonin LM, MacKay AP, Berg CJ, Atrash HK, Smith JC. Pregnancy-related mortality surveillance—United States 1987–1990. Mor Mortal Wkly Rep CDC Surveill Summ 1997;46(4):17–36

 

7. Lewis G, editor. Why Mothers Die 2000–2002. The Sixth Report of the Confidential Inquiries into Maternal Deaths in the United Kingdom. London: RCOG Press; 2004

 

8. Williams Ostetrics, 23 0d edition, 2010

 

9. Brown MA, Buddle ML, Farrell T, Davis G, Jones M. Randomised trial of management of hypertensive pregnancies by Korotkoff phase IV or phase V. Lancet 1998;352:77781

 

10. Natarajan P, Shennan AH,Penny J, Halligan AW, De Swiet M, Anthony J. Comparison of auscultatory and oscillometric automated blood pressure monitors in the setting of preeclampsia. Am J Obstet Gynecol 1999;181:120310

 

11. Critchley H, MacLean A, Poston L,Walker J, editors. Preeclampsia. London: RCOG Press; 2003

 

12. Waugh J, Bell SC,Kilby M,Seed P,Blackwell C,Shennan AH, et al. Optimal bedside urinalysis for the detection of proteinuria in hypertensive proteinuria: a study of diagnostic accuracy? BJOG 2005:112:41217

 

13. Redman CW, Bonnar J. Plasma urate changes in preeclampsia. Br Med J 978;i(6125):14845

 

14. Weinstein L. Syndrome of hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet count: a severe consequence of hypertension in pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1982;142: 15967

 

15. Martin JN Jr,Rinehart BK,May WL,Magann EF,Terrone DA, Blake PG. The spectrum of severe preeclampsia: comparative analysis by HELLP (hemolysis, elevated liver enzyme levels, and low platelet count) syndrome classification. Am J Obstet Gynecol 1999;180:137384

 

16. Duckitt K, Harrington D. Risk factors for preeclampsia at antenatal booking:systematic review of controlled studies. BMJ 2005;330:565

 

17. Galan HL, Ferrazzi E, Hobbins JC. Intrauterine growth restriction (IUGR): biometric and Doppler assessment. Prenat Diagn 2002;22:3317

 

18. Magee LA,Cham C,Waterman EJ,Ohlsson A,von Dadelszen P. Hydralazine for treatment of severe hypertension in pregnancy: metaanalysis. BMJ 2003;327:95560

 

19. ElQarmalawi AM,Morsy AH,alFadly A,Obeid A,Hashem M. Labetalol vs. methyldopa in the treatment of pregnancyinduced hypertension. Int J Gynaecol Obstet 1995;49:12530

20. Duley L, Henderson-Smart DJ. Drugs for treatment of very high blood pressure during pregnancy. In: The Cochrane Library, Issue 4, 2002

 

21. Aali BS, Nejad SS. Nifedipine or hydralazine as a first-line agent to control hypertension in severe preeclampsia. Acta Obstet Gynecol Scand 2002;81:25–30

 

22. Duley L. Do women with pre-eclampsia, and their babies, benefit from magnesium sulphate? The Magpie trial: a randomised placebo controlled trial. Lancet, 2002, 359, 1877-90

 

23. Crowley P. Prophylactic corticosteroids for preterm birth. Cochrane Database Syst Rev 2000(2):CD000065

 

24. Duley L,Williams J, HendersonSmart DJ. Plasma volume expansion for treatment of women with preeclampsia. Cochrane Database Syst Rev 2000(2):CD001805

 

25. Sibai BM, Mercer BM, Schiff E, Friedman SA. Aggressive versus expectant management of severe preeclampsia at 28 to 32 weeks’ gestation: a randomized controlled trial. Am J Obstet Gynecol 1994;171:81822

 

26. Management of severe preeclampsia and eclampsia. Clinical Resource Efficiency Support Team (CREST). August 2001

 

27. Which anticonvulsant for women with eclampsia? Evidence from the Collaborative Eclampsia Trial. Lancet 1995; 345(8963): 145563; erratum in: Lancet 1995;346:258

 

28. Atterbury JL, Groome LJ, Hoff C, Yarnell JA. Clinical presentation of women readmitted with postpartum severe preeclampsia or eclampsia. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 1998;27:13441

 

29. Wilson BJ,Watson MS, Prescott GJ, Sunderland S, Campbell DM,Hannaford P, et al. Hypertensive diseases of pregnancy and risk of hypertension and stroke in later life: results from cohort study. BMJ 2003;326:845

 

30. Marin R, Gorostidi M, Portal CG, Sanchez M, Sanchez E, Alvarez J. Longterm prognosis of hypertension in pregnancy. Hypertens Pregnancy 2000;19:199209

 

31. The effect of increasing central blood volume to decrease the incidence of hypotension following spinal anesthesia for cesarean section In: Halpern SH, Douglas MJ, eds. Evidence-based Obstetric Anesthesia. Massachusetts: BMJ Books, Blackwell Publishing;2005:89-100

 

32. Coppage KH, Polzin WJ. Severe preeclampsia and delivery outcomes: is immediate caesarean delivery beneficial? Am J Obstet Gynecol, 2002 May,186(5), 921-3

 

33. Duley L, Henderson-Smart DJ, Knight M, King JF. Antiplatelet agents for preventing pre-eclampsia and its complications. The Cochrane Database of Systematic Reviews, 2003, Issue 4

 

34. Hofmeyr GJ, Atallah AN, Duley L. Calcium supplementation during pregnancy for preventing hypertensive disorders and related problems. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 3