საქართველოს სამეანო და გინეკოლოგიურ ანესთეზიოლოგთა ასოციაცია
Georgian Association of Obstetric and Gynecological Anesthesiologists

G o o g l e    

სწრაფი თანამიმდევრული ინტუბაცია:


 1. პრეოქსიგენაცია 100% ჟანგბადით.
 2. ლიდოკაინი 1 მგ/კგ ინტრავენურად (მძიმე ჰიპერტენზიის, ბრონქოსპაზმის და ინტრაკრანიალური წნევის მატების თავიდან ასაცილებლად)
 3. რელაქსანტის დეფასციკულაციური დოზა (იხილეთ ქვედა ტაბულა)
 4. ატროპინი 0,02 მგ/კგ ინტრავენურად (5წ-მდე ბავშვებისათვის)
 5. დაიცადე 3 წუთი.
 6. სუქცილინქოლინი 1,5 მგ/კგ ინტრავენურად.
 7. სედაციური აგენტი (არჩევითი): ეტომიდატი 0,2 – 0,4 მგ/კგ (ჰიპოტენზიისათვის) ან თიოპენტალი 3 – 5 მგ/კგ (for ICP) ინტრავენურად
 8. აწარმოე ზეწოლა ბეჭდისებრ ხრტილზე. (სელიკის ილეთი)
 9. დაიცადე 30 წამი.
 10. რაც შეიძლება სწრაფი ინტუბაცია.

კუნთოვანი რელაქსანტები:

აგენტი დოზა (პარალიზური) დოზა (დეფასციკულაციური) მოქმედების დაწყება მოქმედების ხანგრძლივობა
სუქცილინქოლინი ს.თ.ი. 1 – 2 მგ/კგ   30 – 60 წმ 4 - 6 წთ.
როკურონიუმი ს.თ.ი. 0,6 – 1,2 მგ/კგ
შ. - 0,6 მგ/კგ
0,06 მგ/კგ 2წთ. 30წთ
ვეკურონიუმი ს.თ.ი. 0,015 – 0,25 მგ/კგ
შ. - 0,1 მგ/კგ
0,01 მგ/კგ 2,5 – 5 წთ. 25 – 40წთ.
ატრაკურიუმი შ. - 0,4 მგ/კგ 0,04 მგ/კგ 3-5 წთ 20 – 35 წთ.
პანკურონიუმი შ. - 0,1 მგ/კგ 0,01 მგ/კგ 3-5 წთ 45 – 60 წთ.

ს.თ.ი. - სწრაფი თანამიმდევრული ინტუბაცია
შ. – შემანარჩუნებელი დოზა

სედაციური და ინდუქციური აგენტები:


მედიკამენტი დოზა მოქმედების დაწყება მოქმედების ხანგრძლივობა
ეტომიდატი 0,2 – 0,6 მგ/კგ 60 წმ 3 – 5 წთ.
ფენტანილი ინდუქცია: 2 – 10 მკგ/კგ
სედაცია (სატიტრაციო) 2 - 4 მკგ/კგ
60 წმ 30 – 60 წთ.
კეტამინი 2 მგ/კგ 30 – 60 წმ 15 წთ.
მიდაზოლამი ინდუქცია: 0,07 – 0,3 მგ/კგ
სედაცია (სატიტრაციო) 0,02 – 0,04 მგ/კგ
2 წთ 1 – 2 სთ
თოიპენტალი 3 – 5 მგ/კგ 20 – 40 წმ 5 – 10 წთ