საქართველოს სამეანო და გინეკოლოგიურ ანესთეზიოლოგთა ასოციაცია
Georgian Association of Obstetric and Gynecological Anesthesiologists

G o o g l e    

 

 

S O F A

(Sequential Organ Failure Assessment)

 

სუნთქვა (Help)
PaO2/FiO2 (mmHg)
კოაგულაცია
თრომბოციტი × 103/mm3
გულსისხლძარღვთა
ვაზოპრესორები mkg/kg/min
გლაზგოს შკალა
ღვიძლი
(ბილირუბინი)
თირკმელი
(კრეატინინი, ან შარდის გამოყოფა)

ქულების ჯამი
  SOFA=
 
პარამეტრები ფასდება ყოველდღიურად

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PaO2 (mmHg)

PaO2 (mmHg) / FiO2

  

FiO2

PaO2 / FiO2 თანაფარდობა გამოითვლება მექანიკური ვენტილაციის რეჟიმის გამოყენების მითითების გარეშე და PEEP– ის გამოყენების მითითების გარეშე.
FiO2-ის შეყვანისას მძიმის ნაცვლად იხმარეთ წერტილი (მაგ: 0.6)

 

 Back SOFA

 

 

 

გლაზგოს კომის შკალა

 

თვალის გახელა ვერბალური პასუხი მოტორული რეაქცია
სპონტანური
ჩაძახილზე
ტკივილზე
არ არის
კონტაქტური / ორიენტირებული
კონტაქტური / დეზორიენტირებული
ცალკეული სიტყვები
გაურკვეველი ბგერები
არ არის
ასრულებს დავალებებს
ტკივილის ლოკალიზაცია
მოცილების რეაქცია (ფლექსია)
დეკორტიკაციული რიგიდობა (მოხრა)
დეცერებრაციული რიგიდობა (გაშლა)
არ არის

ქულა =

 

Back to SOFA

Ref : Vincent JL et al. The SOFA (Sepsis-related Organ Failure Assessment) score to describe organ dysfunction / failure. Intensive Care Med.1996;22:707-710

სამეანო
ანესთეზიის
სახელმძღვანელო

ორსულობის
კალკულატორი