სამეანო ანესთეზიის სახელმძღვანელო

ანბანური საძიებელი:        ლ
საძიებელი
ფიზიოლოგიური ცვლილებები ორსულობის დროს
ანალგეზია
სამშობიარო მოქმედების ეპიდურული გაუტკივარება
საკეისრო კვეთა რეგიონალური გაუტკივარებით
ზოგადი გაუტკივარება მეანობაში
ორსულობის გართულებები
სამეანო სისხლდენა
მშობიარის რეანიმაცია
ახალშობილთა რიანიმაცია
დამატებით
 

ძუძუთი კვება და ანესთეზიასთან დაკავშირებული მედიკამნტები

წამლების უმეტესობის კონცენტრაცია ქალის რძეში იმდენად მცირეა, რომ არ ახდენს რეალურ გავლენას ბავშვის ჯანმრთელობაზე. მედიკამენტის გადასვლა რძის შემადგენლობაში, დამოკიდებულია მის პლაზმის ცილებთან შეკავშირების უნარსა და ცხიმში ხსნადობაზე. რაც უფრო მაღალია ეს თვისებები, მით უფრო მცირეა სისხლში ამ მედიკამენტის კონცენტრაცია და აქედან მცირეა მისი კონცენტრაცია რძეშიც. თუ შესაძლებელია ქალმა უნდა კვებოს ბავშვი მედიკამენტის შემდეგი დოზის მიღებამდე.   
მედიკამენტი უსაფრთხო უკუნაჩვენები მოქმედება ახალშობილზე
საანესთეზიო საშუალებები თიოპენტალი, პროპოფოლი, ჰალოტანი, ენფლურანი, იზოფლურანი, სევოფლურანი, კუნთოვანი რელაქსანტები, ატროპინი, ნეოსტიგმინი.    
ანტიბიოტიკები   ტეტრაციკლინი, ქლორამფენიკოლი კბილების შეფერვა, ცვლილებები სისხლში
ანტიკოაგულანტები ჰეპარინი, ვარფარინი ფენინდიონი ახანგრძლივებს ახალშობილის პროტრომბინის დროს
ღებინების საწინააღმდეგო მეტოკლოპრამიდი, ციკლიზინი, ონდანსეტრონი, პროქლორპერაზინი   არის ეჭვი, რომ მოქმედებენ ნაყოფის ნერვულ სისტემაზე. იხმარება სიფრთხილით
ბრონქოდილატატორები სალბუტამოლი, ტერბუტალინი – ინჰალაციური მიღება პრედნიზოლონი 40მგ – ზე მეტი დოზით არ არის დადასტურებული, რომ პრედნიზოლონის მაღალი დოზები ნაყოფი-სათვის უსაფრთხოა
ბენზოდიაზეპინები ლორაზეპამი, მიდაზოლამი, ტემაზეპამი დიაზეპამი ლეთარგია, წონის დაკლება
H2 - ანტაგონისტები ციმეტიდინი, რანიტიდინი, ფამოტიდინი   მნიშვნელოვანი რაოდენობით ხვდებიან რძეში, მაგრამ არ ახდენენ მავნე ზემოქმედებას
ადგილობრივი ანესთეტიკები ლიდოკაინი, ბუპივაკაინი კოკაინი ნაყოფის ინტოქსიკაცია
არაოპოიდური ანალგეტიკები პარაცეტამოლი. იბუპროფენი, ინდომეტაცინი, დიკლოფენაკი ასპირინი რეიეს სინდრომი
ოპოიდები ორფინი, კოდეინი, ფენტანილი, სუფენტანილი, ალფენტანილი პეტიდინი, როგორც პაციენტის მიერ კონტროლირებადი ანალგეზია ნერვული სისტემის დეპრესია (ნორპეტიდინს აქვს ხანგრძლივი ნახევარდაშლის დრო