სამეანო ანესთეზიის სახელმძღვანელო

ანბანური საძიებელი:        ლ
საძიებელი
ფიზიოლოგიური ცვლილებები ორსულობის დროს
ანალგეზია
სამშობიარო მოქმედების ეპიდურული გაუტკივარება
საკეისრო კვეთა რეგიონალური გაუტკივარებით
ზოგადი გაუტკივარება მეანობაში
ორსულობის გართულებები
სამეანო სისხლდენა
მშობიარის რეანიმაცია
ახალშობილთა რიანიმაცია
დამატებით
 

კატექოლამინების ინფუზია

დოპამინი:

დოზები გათვლილია საშუალო წონის (66კგ) პაციენტისათვის.
აიღეთ ერთი ამპულა (200 მგ) დოპამინი და დაუმატეთ 5% გლუკოზა, რომ საერთო მოცულობა იყოს 50 მლ. მიღებული ხსნარის ინფუზია ხდება ინფუზომატის საშუალებით და მისი მლ/სთ სიჩქარე მკგ/კგ/წთ-ის ანალოგიურია.

ალტერნატიულად– სხეულის წონა უნდა გავამრავლოთ 3-ზე. ავიღოთ დოპამინი მიღებული ციფრის ტოლი დოზით და 5% გლუკოზით შევავსოთ 50 მლ-მდე. გადასხმის სიჩქარე მლ/სთ შეესაბამება მკგ/კგ/წთ დოზას. ინფუზია ხდება ინფუზომატის საშუალებით.

დოპამინის დოზის დამოკიდებულება ეფექტზე:
2 – 5 მკგ/კგ/წთ დოზით უმეტესად თირკმლისმხრივი ეფექტი 2 – 5მლ/სთ.
5 – 10მკგ/კგ/წთ დოზით უმეტესწილად კარდიოტონული ეფექტი 5 – 10მლ/სთ
>10მკგ/კგ/წთ დოზით უმეტესად α ეფექტი >10მლ/სთ
ადრენალინი: (ეპინეფრინი)

5მგ უნდა შევუშვათ 500მლ ფიზიოლოგიურ ხსნარში. (10მკგ/მლ) ინფუზიის სიჩქარე 10 – 85 მლ/სთ.