სამეანო ანესთეზიის სახელმძღვანელო

ანბანური საძიებელი:        ლ
საძიებელი
ფიზიოლოგიური ცვლილებები ორსულობის დროს
ანალგეზია
სამშობიარო მოქმედების ეპიდურული გაუტკივარება
საკეისრო კვეთა რეგიონალური გაუტკივარებით
ზოგადი გაუტკივარება მეანობაში
ორსულობის გართულებები
სამეანო სისხლდენა
მშობიარის რეანიმაცია
ახალშობილთა რიანიმაცია
დამატებით
 

მოხსენება დედათა სიკვდილიანობის შესახებ დიდ ბრიტანეთში 1997 - 1999 წლებში.

კონფიდენციალური გამოკვლევა

დედათა სიკვდილიანობის ძირითადი მიზეზები 1 000 000 მშობიარეზე დიდ ბრიტანეთში 1997 - 1999 წლებში. გულის დაავადებით და სუიციდით გამოწვეული შემთხვევები კლასიფიცირებულია, როგორც არაპირდაპირი მიზეზი, ყველა სხვა, კი როგორც პირდაპირი მიზეზი.

დიდ ბრიტანეთში, 1997 - 1999 წლებში, ანესთეზიის წილი სიკვდილიანობაში შეადგენდა 2,8%-ს.

დედათა სიკვდილიანობის მიზეზები საქართველოში 1996 - 2001 წლებში.

წლები 1996 1997 1998 1999 2000 2001 შენიშვნა
აბსოლიტური და შედარებითი მაჩვენებელი აბს % აბს % აბს % აბს % აბს % აბს %
სისხლდენა 11 35,5 17 46,0 11 32,3 9 37,6 6 26 4 15 კლება
სეფსისი 2 6,5 4 10,8 7 20,5 2 8,3 4 17,3 6 22 მატება
ფილტვის არტერიის ემბოლია 7 22,5 8 21,6 5 14,7 4 16,6 7 30,4 4 15 კლება
პრეეკლამპსია 7 22,5 1 2,7 5 14,7 5 20,9 3 13 7 26 მატება
ექსტრაგენიტალური დაავადებები 2 6,5 6 16,2 4 11,7 2 8,3 3 13 4 15 მატება
სხვა მიზეზები 2 6,5 1 2,7 2 5,8 2 8,3 0 0 2 7 მატება
სულ 31 100 37 100 34 100 24 100 23 100 27 100

ძირითადი რეკომენდაციები:

  • ანესთეზიოლოგიური სამსახური უნდა არსებობდეს ყველა სამეანო კლინიკაში. ეს სამსახური პასუხისმგებელი უნდა იყოს რეგიონალური და ზოგადი გაუტკივარებისათვის, პოსტოპერაციულ პალატაში მკურნალობისათვის, მონიტორინგისათვის და ტრანსფუზიური თერაპიისათვის.
  • გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ მაღალი რისკის მქონე პაციენტბის მკურნალობის ტაქტიკა, პროფილაქტიკის მიზნით, უნდა იმართებოდეს ანესთეზიოლოგიური სამსახური მიერ. პროფილაქტიკური ღონისძიებები უნდა მოიცავდეს კონსულტაციებს, გამოკვლევებს და სამედიცინო რესურსების კოორდინაციას, რომელიც საჭიროა მოცემულ შემთხვევაში.
  • როდესაც ანესთეზიოლოგი დადგება პრობლემის წინაშე, რომელიც მოითხოვს სპეციფიურ ცოდნას, გამოცდილებას და გამოკვლევას, მას არ უნდა მოერიდოს დახმარებისათვის კოლეგებთან მიმართვა, იქნება ეს სხვა ანესთეზიოლოგი, თუ მოსაზღვრე დისციპლინის წარმომადგენელი.
  • ინვაზიურ მონიტორირებას (ცენტრალური ვენური წნევისა და არტერიული წნევის) შეუძლია სასიცოცხლო მნიშვნელობის ინფორმაციის მოცემა გულ-სისხლძარღვთა სისტემის მდგომარეობის შესახებ.
  • ინვაზიური მონიტორინგის განხორციელება განსაკუთრებით მიზანშეწონილია, როდესაც გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დარღვევა გამოწვეულია სისხლდენით და გულ-სისხლძარღვთა დაავადებით.
  • სისხლდენის რისკის მქონე ორსულებს ანესთეზიოლოგის კონსულტაცია უნდა ჩაუტარდეთ რაც შეიძლება ადრეულ ეტაპზე.
  • ისევე როგორც სხვა სპეციალისტებს, ანესთეზიოლოგსაც ეკისრება პასუხისმგებლობა წამლების დანიშვნის, სწორი დოზირების და შეყვანის ხერხის უზრუნველყოფაში.
  • სინტოცინონს® (Alliance) შეუძლია ნაყოფის ღრმა ჰიპოტენზიის გამოწვევა, განსაკუთრებით გულ-სისხლძარღვთა სისტემის კომპრომეტაციის დროს. ამ მედიკამენტის გამოყენებისას უნდა ვიხელმძღვანელოთ დიდი ბრიტანეთის ნაციონალური ფორმულიარით, მარტინდეილით და სხვა სტანდარტული ფორმულიარებით. ინტრავენური ბოლუსის სახით შეყვანის შემთხვევაში ინექცია უნდა განხორციელდეს ნელა, არაუმეტეს 5 ერთეული დოზით.

ლიტერატურა:

Report on Confidential Enquiries into maternal deaths in the United Kingdom 1997-1999. Click here for web link