სამეანო ანესთეზიის სახელმძღვანელო

ანბანური საძიებელი:        ლ
საძიებელი
ფიზიოლოგიური ცვლილებები ორსულობის დროს
ანალგეზია
სამშობიარო მოქმედების ეპიდურული გაუტკივარება
საკეისრო კვეთა რეგიონალური გაუტკივარებით
ზოგადი გაუტკივარება მეანობაში
ორსულობის გართულებები
სამეანო სისხლდენა
მშობიარის რეანიმაცია
ახალშობილთა რიანიმაცია
დამატებით
 

დერმატომების რუქა და შორისის სეგმენტალური ინერვაცია

კანის ინერვაცია ხდება დორსალური ნერვული წნულების მიერ, რომლებიც წარმოქმნიან დერმატომებს.

შორისის სეგმენტალური ინერვაცია დერმატომების რუქა