სამეანო ანესთეზიის სახელმძღვანელო

ანბანური საძიებელი:        ლ
საძიებელი
ფიზიოლოგიური ცვლილებები ორსულობის დროს
ანალგეზია
სამშობიარო მოქმედების ეპიდურული გაუტკივარება
საკეისრო კვეთა რეგიონალური გაუტკივარებით
ზოგადი გაუტკივარება მეანობაში
ორსულობის გართულებები
სამეანო სისხლდენა
მშობიარის რეანიმაცია
ახალშობილთა რიანიმაცია
დამატებით
 

 

 

ლაბორატორიული ტესტების მონაცემები ჯანმრთელ ქალებში

ლაბორატორიული გამოკვლევა: ანალიზის პასუხი:
სისხლის საერთო ანალიზი დროული ახალშობილი არაორსული ქალი ორსული
ჰემოგლობინი (Hb) 145 - 195გრ/ლ 115 - 165გრ/ლ 100 - 120გრ/ლ
ჰემატოკრიტი 0,44 - 0,64 0,35 - 0,47 0,31 - 0,42
ერითროციტები 5,0 - 6,0 × 1012/ლ 4,5 - 6,0 × 1012/ლ 3,7 - 4,2 × 1012/ლ
ლეიკოციტები 9 - 30 × 109/ლ 4,0 - 11,0 ×109/ლ 4,0 - 9,0 × 109/ლ
თრომბოციტები 100 - 260 × 109/ლ 150 - 350 × 109/ლ 150 - 350 × 109/ლ
რეტიკულოციტები საშუალოდ 150 × 109/ლ 25 - 85 × 109/ლ 25 - 85 × 109/ლ
საერთო კორპუსკულარული მოცულობა 94 - 118 × 109/ლ 76 - 100 × 109/ლ 76 - 100 × 109/ლ

მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობა: არტერია ვენა
pH 7,36 - 7,44 7,32 - 7,42
PO2 12 - 14 კილოპასკალი

80 - 100 მმ Hg

4,9 - 5,6 კილოპასკალი

37 - 42  მმ Hg

PCO 2 4,4 - 6,1 კილოპასკალი

34 - 46  მმ Hg

6,5 - 7,3კილოპასკალი

42 - 55 მმ Hg

ფუძეთა სიჭარბე   BE ±2,5 მმოლი/ლ

±2,5 მექვივ/ლ

±3 მმოლი/ლ

±3 მექვივ/ლ

სტანდარტული ბიკარბონატი SB 21 - 25  მმოლი/ლ

21 - 25  მექვივ/ლ

24 - 28  მმოლი/ლ

24 - 28  მექვივ/ლ

აქტუალური ბიკარბონატი AB 19 - 25 19 - 25
ბუფერული ფუძეები BB 40 - 60 40 - 60
Tco2 11 - 20 21 - 29
CO 19 - 21 13 - 15
SO2 92 - 98% 70 - 76%
CO2=SO2 × Hb × 1,34 + PO 2 × 0,0031
Na+    132 - 144 მმოლი/ლ 132 - 144 მექვივ/ლ
K+ 3,6 - 5,1 მმოლი/ლ 3,6 - 5,1 მექვივ/ლ
Ca ++ (საერთო) 2,12 - 2,62  მმოლი/ლ 8,5 - 10,5 მგ%

4,5 - 5,7 მექვივ/ლ

Mg++ 0,7 - 1,0 მმოლი/ლ 1 - 2 მგ%

1,5 - 2,0 მექვივ/ლ

Cl - 95 - 107  მმოლი/ლ 95 - 107  მექვივ/ლ

სისხლის ბიოქიმია СИ ერთეული საერთაშორისო ერთეული
ასპარტატ ამინოტრანსფერაზა (AST)  10 - 35 ერთ/ლ
კრეატინფოკინაზა   (CFK)   30 - 150  ერთ/ლ   
γ გლუტამილ ტრანსფერაზა     (GGT)   5 - 35 ერთ/ლ
ალანინამინოტრანსფერაზა  (ALT)     10 - 40  ერთ/ლ 
ქოლინესტერაზა      600 - 1400       ერთ/ლ

დიბუკაინის სინჯით 77 - 83

ლაქტატი 0,6 - 1,8 მმოლი/ლ 0,6 - 1,8 მექვივ/ლ
პირუვატი 34 - 80 მკმოლი/ლ 0,4 - 0,7 მგ%
ამილაზა   80 - 180 ერთ/ლ
ტუტე ფოსფსტაზა   

 

40 - 125* ერთ/ლ
მჟავე ფოსფატაზა   1 - 5 ერთ/ლ
ნარჩენი აზოტი 12,8 - 21,4მმოლი/ლ 18 - 30 მგ%
შარდოვანა  2,5 - 8,0  მმოლი/ლ 15 - 48 მგ%
კრეატინინი 55 - 150 მმოლი/ლ 0,5 - 1,4 მგ%
ურატები 0,12 - 0,36  მმოლი/ლ 3 - 7,5 მგ%
შარდოვანას აზოტი 1,2 - 3,0 მმოლი/ლ 7 - 18 მგ%
შარდოვანას აზოტი / კრეატინინი 12/1 - 20/1
ოსმოლარობა 280 - 300  მმოლი/ლ 280 - 300 მოსმოლ/ლ
გლუკოზა (უზმოზე) 3,6 - 5,8  მმოლი/ლ 55 - 85 მგ%
საერთო ბილირუბინი  2 - 17  მმოლი/ლ 0,3 - 1,1 მგ%
საერთო ცილა  60 - 80 გრ/ლ 6 - 8 გრ%
ალბუმინი   36 - 47 გრ/ლ  
გლობულინი 15 - 30 გრ/ლ 1,5 - 3,0 გრ%
ფოსფატები (მშიერზე) 0,8 - 1,4   მმოლი/ლ  
ლაქტატდეჰიდროგენაზა (LDG)     100 - 300 ერთ/ლ

* ტუტე ფოსფატაზა ბავშვებში და ორსულებში შეიძლება იყოს > 100ერთ/ლ .

თავზურგტვინის სითხე რაოდენობა ერთეული
გლუკოზა 2,5 - 4,5 მმოლი/ლ
შარდოვანა 2,7 - 7,0 მმოლი/ლ
Na+ 144 - 152 მმოლი/ლ
K+ 2,0 - 3,0 მმოლი/ლ
Ca++ 1,1 - 1,3 მმოლი/ლ
Cl- 123 - 128 მმოლი/ლ
HCO3- 24 - 32 მმოლი/ლ
ცილა 0,2 - 0,4 გრ/ლ

კოაგულოგრამა СИ ერთეული საერთაშორისო ერთეული
ფიბრინოგენი 5,9 - 11,7 მკმოლი/ლ 1,5 - 4,0 გ/ლ

150 - 400 მგ%

შედედების გააქტივირებული დრო 80 - 135 წმ
სისხლდენის დრო (ასახავს თრომბოციტების ფუნქციას) 2 - 9 წთ  
შედედების დრო 3 - 11 წთ  
ფიბრინის დაშლის პროდუქტები < 10 მგ/ლ(მკგ/მლ  
ნაწილობრივი ტრომბოპლასტინის დრო 35 - 45 წმ  
პროთრომბინის დრო 12 - 14 წმ  
თრომბინის დრო დაახლოებით 15 წმ  
თრომბოტესტი   70 - 130%

ორსულობალთან დაკავშირებული თირკმლისმხრივი ცვლილებები იხილეთ პირველ თავში.

ორსულობალთან დაკავშირებული ცირკულატორული ცვლილებები იხილეთ პირველ თავში.