სამეანო ანესთეზიის სახელმძღვანელო

ანბანური საძიებელი:        ლ
საძიებელი
ფიზიოლოგიური ცვლილებები ორსულობის დროს
ანალგეზია
სამშობიარო მოქმედების ეპიდურული გაუტკივარება
საკეისრო კვეთა რეგიონალური გაუტკივარებით
ზოგადი გაუტკივარება მეანობაში
ორსულობის გართულებები
სამეანო სისხლდენა
მშობიარის რეანიმაცია
ახალშობილთა რიანიმაცია
დამატებით
 

სპინალური და ეპიდურული ანესთეზიით გამოწვეული ნევროლოგიური დაზიანება

პათოლოგია მიზეზი დაწყება კლინიკური თავისებურება გამოსავალი
პერიფერიული ნერვების დამბლა ნერვული წნულების კომპრესია ნაყოფის თავით, ან ინსტრუმენტული ჩარევის დროს რემოდნიმე საათი სენსორული და მოტორული დეფიციტი დაზიანებული ნერვის ინერვაციის ზონაში. გამოჯანმრთელება 1 - 24 კვირაში.
სპინალური ნერვების ნეიროპათია ტრავმა (ნემსით, ან კათეტერით) სპინალური ანესთეზიის დროს 7% შემთხვევაში ადგილი აქვს პარესთეზიას. 0 - 2 დღე ტკივილი პუნქციის და ინექციის დროს. პარესთეზია, ტკივილი და დაბუჟება დაზიანებული ნერვის ინერვაციის ზონაში. გამოჯანმრთელება 1 - 24 კვირაში.
წინა სპინალური არტერიის დაზიანების სინდრომი ჰიპოტენზია მაშინვე ქვედა პარაპლეგია და ტკივილის შეგრძნების დაკარგვა. ქვედა დუნე პარაპლეგია.
ადჰეზიური არაქნოიდიტი ირიტაცია ინექციის დროს 0 - 7 დღე და მეტი. ტკივილი ინექციის არეში. სხვადასხვა ხარისხის ნევროლოგიური დეფიციტი, ხშირად პროგრესირებად ტკივილთან და პარაპლეგიასთან ერთად. ტკივილისა და დამბლის გამო შრომისუნარიანობის მძიმე დაკარგვა.
მოცულობითი პროცესი (ჰემატომა, ან აბსცესი) კოაგულაციური დეფქტი, ბაქტერიემია. 0 - 2 დღე მძიმე პროგრსული ტკივილი ზურგის არეში და პარაპლეგია. საჭიროა დაუყოვნებელი ქირურგიული ჩარევა, საწინააღმდეგო შემთხვევაში დაზიანება შეუქცევადი ხდება.
ქიმიური ნეიროტოქსიურობა ჰიპერბარული 5% ლიდოკაინი, კონსერვანტები. 0 - 3 დღე რაშის კუდის სინდრომი, მცირე მენჯის ღრუს ორგანოების დისფუნქცია, შორისის მგრძნობელობის დაკარგვა, ფეხების სისუსტე. გამოსავალი ვარიაბელურია, არის შეუქცევადი დარღვევების განვითარების ალბათობა.