სამეანო ანესთეზიის სახელმძღვანელო

ანბანური საძიებელი:        ლ
საძიებელი
ფიზიოლოგიური ცვლილებები ორსულობის დროს
ანალგეზია
სამშობიარო მოქმედების ეპიდურული გაუტკივარება
საკეისრო კვეთა რეგიონალური გაუტკივარებით
ზოგადი გაუტკივარება მეანობაში
ორსულობის გართულებები
სამეანო სისხლდენა
მშობიარის რეანიმაცია
ახალშობილთა რიანიმაცია
დამატებით
 

დოზირეის რეჟიმი სტეროიდებით მკურნალობის დროს

პაციენტები, რომლებიც იღებენ სტეროიდებს:
< 10 მგ/დღეში ნორმალური ჰ.ჰ.თ-ს* ფუნქცია დამატებით სტეროიდების დანიშვნა არ ესაჭიროება
> 10 მგ/დღეში მცირე ქირურგიული ჩარევა 25მგ ჰიდროკორტიზონი ინდუქციისას
საშუალო ქირურგიული ჩარევა ჩვეულებრივი დღიური დოზა + 25 მგ ჰიდროკორტიზონი ინდუქციისას + 100 მგ 24 სთ-ის მანძილზე.
დიდი ქირურგიული ჩარევა ჩვეულებრივი დღიური დოზა + 25 მგ ჰიდროკორტიზონი ინდუქციისას + 100 მგ 24 - 72 სთ-ის მანძილზე.
იმუნოსუპრესიული მაღალი დოზებით მკურნალობა
მიეცით ჩვეულებრივი იმუნოსუპრესიული დოზები პრეოპერციულ პერიოდში.
პაცინტები, რომლებსაც შეუწყდათ სტეროიდებით მკურნალობა
< 3 თვე ტაქტიკა ისევე, როგორც სტეროიდებით მკურნალობის დროს.
> 3 თვე პრეოპერაციულ პრიოდში სტეროიდები არ ესაჭიროებათ.

* ჰ.ჰ.თ - ჰიპოთალამუს - ჰიპოფიზ - თირკმელზედა ჯირკვალი.

Nicholson G, Burrin JM.Hall GM. Peri-operative steroid supplementation. Anaesthesia 1998; 53: 1091-1105. Click here for Medline link