სამეანო ანესთეზიის სახელმძღვანელო

ანბანური საძიებელი:        ლ
საძიებელი
ფიზიოლოგიური ცვლილებები ორსულობის დროს
ანალგეზია
სამშობიარო მოქმედების ეპიდურული გაუტკივარება
საკეისრო კვეთა რეგიონალური გაუტკივარებით
ზოგადი გაუტკივარება მეანობაში
ორსულობის გართულებები
სამეანო სისხლდენა
მშობიარის რეანიმაცია
ახალშობილთა რიანიმაცია
დამატებით
 

თავი 7

სამეანო სისხლდენა

თავის შინაარსი:

მწვავე სისხლდენის მკურნალობის პრინციპები
მშობიარობამდე სისხლდენა.
მშობიარობის შემდგომი სისხლდენა.
მკურნალობის ტაქტიკა სამეანო სისხლდენის დროს
ანესთეზია სამეანო სისხლდენის დროს
თირკმლის მწვავე უკმარისობა
დისემინირებული ინტრავასკულარული შედედების სინდრომი
ანტიკოაგულანტებით მკურნალობა ორსულობისა და მშობიარობის შემდგომ პერიდში
(კოაგულაციური პრობლემები ორსულობის დროს იხილეთ პირველ თავში )

ორსულობისათვის დამხასიათებელი სისხლის მოცულობითი ცვლილებები:

  არაორსული ორსულობის ბოლოს %-ული ზრდა
პლაზმის მოცულობა (მლ) 2700 4200 55
წითელი უჯრედები (მლ) 1400 2800 50
სისხლის მოცულობა (მლ) 4000 6800 45


მშობიარობისათვის გულის წუთგადასროლა შეადგენს 6 – 7 ლ/წთ-ს.

ფიზიოლოგიური მშობიარობის დროს სისხლის დანაკარგი შეადგენს 500 მლ-ს, საკეისრო კვეთის დროს – 800 მლ-ს.

ა.შ.შ-ს ქირურგთა კოლეგიის მიერ შემუშავებული სისხლდენის კლასიფიკაცია:
 • 15% დანაკარგი – მინიმალური ეფექტი.
 • 15 – 30% დანაკარგი – ტაქიკარდია, აგზნება.
 • 30 – 40% დანაკარგი – ტაქიკარდია, ტაქიპნოე, ჰიპოტენზია.
ახალგაზრდა, ჯანმრთელ პაციეტებში სისხლის 30 – 40% დანაკარგი შეიძლება ადექვატურად შევსებულ იქნას კრისტალოიდბის გადასხმით.

მშობიარობის ბოლოსათვის სისხლის 1500მლ დანაკარგი შეადგენს დაახლოებით 25%-ს.

მწვავე სისხლდენის მკურნალობის პრინციპები • გულდასმით შეაფასეთ დაკარგული სისხლის მოცულობა შემდეგი კლინიკური ნიშნების გამოყენებით:
  • პერიფერიული პერფუზია (მიკროცირკულაცია)
  • გულისცემათა სიხშირე
  • არტერიული წნევა
   პერიფერიული ვაზოსპაზმი და ტაქიკარდია >100/წთ მიუთითებს სისხლის მნიშვნელოვან დანაკარგზე და ვითარდება კომპენსატორულად. ამას მოჰყვება არტერიული წნევის დაქვეითება < 100 მმ Hg. ორსულის მოცირკულირე სისხლის მოცულობის 25%-ზე მეტის დაკარგვის შემთხვევაში იხელმძღვანელეთ შემდეგი სამოქმედო გეგმით.
 • დაადგინეთ სისხლდენის წყარო, რაც შეიძლება სწრაფად მოსპეთ სისხლდენის მიზეზი, ან შეიმუშავეთ სამოქმედო სტრატეგია სამეანო ბრიგადასთან ერთად.
 • შეავსეთ მოცირკულირე სისხლის მოცულობა.

მშობიარობამდე სისხლდენა

ძირითადი მიზეზები მკურნალობა – დამოკიდებულია დედისა და ნაყოფის მდგომარეობაზე. მწვავე შემთხვევებში გადამწყვეტი როლი ენიჭება დაუყოვნებელ მშობიარობას და ამით საშვილოსნოს განთავისუფლებას. Vasa praevia –ს დროს შეიძლება მოხდეს ჭიპლარის გაგლეჯა და ნაყოფის სისხლდენა. (ნაყოფის მოცირკულირე სისხლის მოცულობა დაახლოებით შეადგეს 250მლ-ს) ამ დროს ნაყოფი უფრო საჭიროებს გადაუდებელ დახმარებას, ვიდრე მშობიარე და საჭიროა დაუყოვნებელი მშობიარობა.

მშობიარობის შემდგომი სისხლდენა

ძირითადი მიზეზები
 • საშვილოსნოს ატონია.
 • მომყოლის და მისი ნაწილების ჩარჩენა საშვილოსნოს ღრუში.
 • სამშობიარო გზების დაზიანება.
 • კოაგულოპათია.
 • Placenta accreta – პლაცენტის არანორმალური, მჭიდრო მიმაგრება საშვილოსნოს კედელზე. ასეთი პლაცენტის სშვილოსნოს კედლიდან მოცილბის შემდეგ, ხშირად, ვითარდება ძლიერი სისხლდენა, რომლის შესაჩერებლედ შესაძლებელია, რომ საჭირო გახდეს ჰისტერექტომია. Placenta accreta პოტენციური გართულებაა placenta praevia–ს შემთხვევაში, განსაკუთრებით, თუ ანამნეზში აღინიშნება საკეისრო კვეთა. მისი დიაგნოსტირება შესაძლებელია ექოსკოპიური გამოკვლევით.
 • საშვილოსნოს გახევა.
 • საშვილოსნოს გამოვარდნა – შესაძლოა გამოიწვიოს პლაცენტის მჭიდროდ მიმაგრებამ ვაგინალური მშობიარობის შემთხვევაში.
მკურნალობა:
 • საშვილოსნოს ბიმანუალური მასაჟი.
 • ოქსიტოცინი – რეკომენდირებული მაქსიმალური ტოტალური დოზაა 50 ერთეული.
 • მეთილერგომეტრინი – 500 მკგ ინტრავენურად.
 • კარბოპროსტი (აქვს მნიშვნელოვანი გვერდითო ეფექტები) – პროსტაგლანდინ F2a (PGF2a) 250 მკგ კუნთში, ან ინტრავენურად. ინექციებს შორის ინტერვალი არანაკლებ 15 წთ. მაქსიმალური ტოტალური დოზა 2 მგ.
 • ემბოლიზაციური ტექნიკა.
 • ქირურგიული ჩარევა ზოგადი გაუტკივარების ქვეშ. ჰემოსტატიური ნაკერი, საშვილოსნოს არტერიების, ან თეძოს არტერიების ლიგირება. თუ ამ ღონისძიებებით სისხლდენა ვერ შეჩერდა, ჰისტერექტომია.
მოქმედების ტაქტიკა საშვილოსნოს გამოვარდნის დროს:
 • საჭიროა გამოვარდნილი საშვილოსნოს ჩაბრუნება. მანიპულაცია ტარედება ზოგადი გაუტკივარების ქვეშ, სადაც საშვილოსნოს რელაქსაციის მიზნით იხმარება ინჰალაციური ანესთეტიკები. ამავე მიზნით შესაძლებელია ნიტროგლიცერინის გამოყენება.

მკურნალობის ტაქტიკა სამეანო სისხლდენის დროს >1500მლ.

 • წინასწარ გამოვლენა იმ პაციენტებისა, რომლებიც მიეკუთვნებიან რისკ ჯგუფს.
 • დაუძახე დახმარებისათვის კოლეგებს.
 • მიაწოდე ინფორმაცია სისხლის გადასხმის კაბინეტის თანამშრომლებს.
 • წინასწარ განჭვრიტე მოსალოდნელი კოაგულაციური პრობლემები.
 • შეაჩერე სისხლდენა ყველა შესაძლო მეთოდით.
 • პაციენტს მიეცი ნიღბით ჟანგბადი.
 • მოახდინე 2 პერიფერიული ვენის კათეტერიზაცია მსხვილი დიამეტრის (14G) კათეტერით.
 • პაციენტს ვენიდან აუღე 20 მლ სისხლი ჯგუფობრიობის დასადგენად, შესათავსებლად და კოაგულოგრამისათვის. სისხლის გადასხმის კაბინეტს შეუკვეთე 10 ერთეული სისხლი.
 • გადაასხი ხსნარები სწრაფად მაღალი წნევის ინფუზორისა და ხსნარების გამათბობლის გამოყენებით.
 • საჭიროების შემთხვევაში მოახდინეთ ცენტრალური ვენისა და პერიფერიული არტერიის კათეტერიზაცია მონიტორინგისათვის.
იხილეთ მკურნალობის გეგმა სამეანო სისხლდენის დროს დააჭირეთ ღილაკს

ინფუზური თერაპია:
 • ინფუზური თერაპია იწყება კრისტალოიდებისა და კოლოიდური ხსნარების გადასხმით. კოლოიდებიდან უპირატესობა ენიჭება გელოფუზინს, ჰემაქსელს და პენტასტარჩს. დექსტრან 70-ის გამოყენება არაა რეკომენდირებული კოაგულაციური დარღვევების გაძლიერების გამო. ადამიანის ალბუმინის ინფუზია ნაჩვენებია იმ შემთხვევაში, როცა პაციენტს აქვს ალერგია, ან აუტანლობა სინთეზური კოლოიდების მიმართ.
 • ჰემოტრანსფუზიისას უნდა გადავასხათ თანამოსახელე ჯგუფის სისხლი, მაგრამ ურგენტულ შემთხვევებში დასაშვებია უნივერსალური დონორის სისხლის გადასხმაც. ყველა სამშობიარო სახლის სისხლის გადასხმის ლაბორატორიაში უნდა ინახებოდეს მინიმუმ 2 ერთეული O(I) Rh- ჯგუფის სისხლი, რომელის უთავსდება პაციენტთა 99%-ს. სისხლის უმეტესი ნაწილი ინახება ერითროციტული მასის სახით, რის გამოც მისი განზავების მიზნით უნდა დამატებით გადავასხათ კოლოიდური ხსნარები.
 • ახლად გაყინული პლაზმა, (ა.გ.პ.) თრომბოციტური მასა და კრიოპრეციპიტატი მანამ არ უნდა გადავასხათ, სანამ არ მოხდება მინიმუმ 6 ერთეული სისხლის გადასხმა. გადასხმის პარალელურად მიმდინარე სისხლდენამ შეიძლება გამოიწვიოს დილუციური კოაგულოპათია. ა.გ.პ. და თრომბოციტური მასა შეიცავენ შედედების ფაქტორებს. კრიოპრეციპიტატი გამოიყენება, როდესაც საჭირო ხდება ფიბრინოგენის მაღალი კონცენტრაციის წყარო.
შემდგომი ტაქტიკა:
 • უნდა მივიღოთ ზომები, რომ შევამციროთ პაციენტის მიერ სითბოს დაკარგვა, შესაძლებელია სპეციალური ელექტრო-გამათბობელი საბნის გამოყენება.
 • მონიტორირება უნდა მოხდეს: გულისცემის სიხშირის, არტერიული წნევის, პულსოქსიმეტრიის, ელექტროკარდიოგრამის, სუნთქვის სიხშირის, ცენტრალური ვენური წნევის, სასათობრივი დიურეზის, ტემპერატურის და სისხლის გაზების. დინამიკაში უნდა შემოწმდეს ჰემოგლობინისა და ჰემატოკრიტის მაჩვენებლები. იმისათვის რომ ჟანგბადის მიტანა ქსოვილებამდე იყოს ოპტიმალური, საჭიროა ჰემატოკრიტი მერყეობდეს 25 – 30%-ს შორის.
 • შეწყვიტე კოაგულაციური სინჯების მონიტორირება და გააგრძელე მკურნალობა ჰემატოლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ.
 • უნდა ეძლეოდეს ჟანგბადი ნიღბით, ან IPPV-ს საშუალებით, რომ სატურაცია იყოს ნორმის ფარგლებში.
 • საჭიროებისამებრ გამოიყენეთ კალციუმი, ბიკარბონატი და ინოტროპული საშუალებები, მაგალითად დოპამინი.
 • მიიღეთ ღონისძიებები, რომ არ დავუშვათ თირკმლის უკმარისობის განვითარება.
 • მოახდინეთ მოზრდილთა რესპირატორული დისტრეს სინდრომის პროფილაქტიკა.
 • ყურადღება მიაქციეთ ავადმყოფის მოვლას.
შემდგომი გამოკვლევები:

შარდოვანა, ელექტროლიტები და მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობა უნდა კონტროლდებოდეს რეგულარულად.

ანესთეზია სამეანო სისხლდენის დროს

ხშირად ინდუქციამდე საჭირო ხდება რეანიმაციური ღონისძიებების ჩატარება, მაგრამ ხანდახან ინდუქციის აუცილებლობა დგება რეამინაციური ღონისძიებების დროსაც.

გამოიყენება სწრაფი, თანამიმდევრული ინდუქციის ტექნიკა ანესთეტიკების მინიმალური დოზების გამოყენებით. ძლიერი ჰიპოვოლემიის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება კეტამინს 1 – 2 მგ/კგ დოზით.

პოსტოპერაციული მკურნალობა – პაციენტის ტრანსპორტირება უნდა მოხდეს ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში, სადაც მას მკურნალობა ჩაუტარდება მდგომარეობის დასტაბილიზებამდე. მონიტორირება ხდება როგორც აღვნიშნეთ ზემოთ. მოზრდილთა რესპირატორული დისტრეს სინდრომის კლინიკური ნიშნების განვითარების შემთხვევაში საჭიროა ფილტვების აპარატული ვენტილაცია.

თირკმლის მწვავე უკმარისობა

დიაგნოზი – ოლიგურია < 20 მლ/სთ.

ცალკე განსახილველია მძიმე პრეეკლამფსიის დროს განვითარებული ოლიგურია
 • პრე-რენალური მიზეზები – ჰიპოტენზია და/ან ჰიპოვოლემია, მაგალითად სამეანო სისხლდენის შემთხვევაში. ამ დროს თირკმელების მიერ ხდება კომპენსატორულად სითხისა და ნატრიუმის მაქსიმალური შეკავება და შარდი ხდება:
  • კონცენტრირებული – ხვედრით წონა >1020, ხოლო ოსმოლარობა >700მმოლი/კგ.
  • მცირე რაოდენობით შეიცავს ნატრიუმს - < 15 მმოლი/ლ.
  • დიდი რაოდენობით შეიცავს შარდოვანას - > 250 მმოლი/ლ.
 • რენული მიზეზები – რენული მიზეზებით თურკმლის უკმარისობა შეიძლება გამოიწვიოს როგორც არაკორეგირებულმა პრერენულმა მიზეზებმა, ისე სხვადასხვა ნეფროტოქსინებმა, მაგალითად: ბაქტერიემია, შეუთავსებელი სისხლის გადასხმა, დისემინირებული სისხლძარღთაშიდა შედედების სინდრომი, სანაყოფე წყლებით ემბოლია, ცეფალოსპორინები და ამინოგლიკოზიდები, არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო მედიკამენტები, ღვიძლის უკმარისობა და სხვა. ირღვევა თირკმლის კონცენტრაციული და ექსკრეციული ფუნქციები და შარდი ხდება:
  • განზავებული – ხვედრითიწონა < 1010, ხოლო ოსმოლარობა <300 მმოლი/კგ, რითაც უახლოვდება სისხლის პლაზმას.
  • დიდი რაოდენობით შეიცავს ნატრიუმს - > 60 მმოლი/ლ.
  • მცირე რაოდენობით შეიცავს შარდოვანას - < 160 მმოლი/ლ.
მკურნალობის ტაქტიკა ოლიგურიის შემთხვევაში:
 • შარდის ბუშტის კათეტერიზაცია, საათობრივი დიურეზის განსაზღვრა, შარდის ოსმოლარობისა და ნატრიუმის კონცენტრაციაზე დინამიკაში დაკვირვება. ბაქტერიული ფლორის გამოკვლევა და ანტიბიოტიკებზე მგრძნობრლობის განსაზღვრა.
 • ცენტრალური ვენური წნევის მონიტორირება.
 • ჰიპოვოლემის კორექცია.
 • თავი ავარიდოთ ნეფროტოქსიური მედიკამნტების ხმერებას.
 • პლაზმის ელექტროლიტებისა და კოაგულოგრამის გამოკვლევა.
 • თუ პრერენული ფაქტორების კორექციის მიუხედავად ოლიგურია გრძელდება, უნდა შევიყვანოთ 40 – 80 მგ ფუროსემიდი და საჭიროების შემთხვევაში გავიმეოროთ. შეიძლება დოპამინის ინფუზიის ჩართვაც დაბალი (2 – 5 მკგ/კგ/წთ.) დოზით.
 • მკურნალობაში ჩავრთოთ ნეფროლოგი.

დისემინირებული ინტრავასკულარული შედედების სინდრომი: (დ.ი.შ.ს.)

დ.ი.შ.ს-ის დროს ირღვევა ნორმალური ბალანსი კოაგულაციასა და ფიბრინოლიზს შორის. სისხლში დიდი რაოდენობით გადმოდის თრომბოპლასტინი და სხვა აქტიური ქსოვილოვანი სუბსტანციები. ადგილი აქვს კოაგულაციის ფაქტორების მოხმარებას და ფიბრინოლიზის ზედმტად გააქტიურებას. შედედების სისტემაში სრული მოშლის განვითარებამდე პროცესი, ხშირ შემთხვევაში, უკუვითარდება. თრომბოციტების რიცხვის პროგრესული დაქვეითება ახასიათებს ქრონიკულ დ.ი.შ.ს, რომელიც პროგრესირებს, ან უკუვითარდება მრავალი დღის განმავლობაში. დ.ი.შ.ს-ს ზოგჯერ აქვს ელვისებრი დასაწყისი, რომელიც კატასტროფული შეიძლება იყოს.

პროცესის პროგრესირების და მკურნალობის ადექვატურობის დასადგენად საჭიროა კოაგულაციურ ტესტებზე დინამიკაში დაკვირვება. D-დიმერის განსაზღვრა ფიბრინის დაშლის სპეციფიური მარკერია და ყველაზე უფრო ობიექტურად ასახავს ფიბრინოლიზურ აქტივობას. თრომბოელასტოგრამა კი საშუალებას იძლევა შევაფასოთ თრომბოციტების ფუნქცია.

დ.ი.შ.ს-ის მიზეზები:
 • ნორმალურად მიმაგრებული პლაცენტის ნაადრევად აცლა.
 • მძიმე პრეეკლამფსია.
 • placenta accreta და percreta.
 • მკვდარი ნაყოფი.
 • სანაყოფე წყლებით ემბოლია.
 • სეპტიური შოკი.
 • შეუთავსებელი სისხლის გადასხმა.
მკურნალობა:
 • ჩართეთ მკურნალობაში ჰემატოლოგები.
 • თუ ზემოთ ჩამოთვლილი მდგომარეობებიდან სახეზეა ართ-ერთი მაინც და ქირურგები ვერ ახერხებენ სისხლდენის შეჩერებას, საჭიროა (შეიძლება სასიცოცხლო მნიშვნელობის) კოაგულაციურ სინჯებზე პასუხის მიღებამდე გადავასხათ ახლად გაყინული პლაზმა, კრიოპრეციპიტატი და თრომბოციტური მასა. სხვა შემთხვევაში მკურნალობა ისეთივეა, როგორც ძლიერი სამეანო სისხლდენის დროს.
 • რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მოხდეს დ.ი.შ.ს-ის შესაძლო მიზეზის კორექცია.
სქემა 7,1 კოაგულაციური სინჯები ფიზიოლოგიური მშობიარობიდან 30 დღის შემდეგ და დ.ი.შ.ს-ის დროს:
  მშობიარობიდან 30 დღე დ.ი.შ.ს.
ფიბრინოგენი (გრ/ლ) 4,0 – 6,0 < 0,15
თრომბოციტები (ფ109/ლ) 150 - 400 < 50
პროტრომბინის დრო (წმ) 12 - 14 > 100
გააქტივირებული ნაწილობრივი პროტრომბინის დრო (წმ.) 35 - 40 > 100
ფიბრინის დეგრადაციის პროდუქტები (მკგ/ლ) < 16 > 200
D-დიმერი (მგ/ლ) < 0,25 > 8
სისხლდენის დრო (წთ.) < 10,5 გახანგრძლივეულია


ანტიკოაგულანტური თერაპია ორსულობისა და ლოგინობის პერიოდში:

თრომბოფლებიტის რისკი მელოგინეობის პერიოდში უფრო მაღალია, ვიდრე ორსულობის დროს.

ანტიკოაგულანტური თერაპიის ჩვენება:
 • ღრმა ვენების თრომბოზის (ღ. ვ. თ.) პროფილაქტიკა – ჰეპარინი.
 • ღ.ვ.თ.-ს მკურნალობა – ჰეპარინი და ვარფარინი.
 • გულის ხელოვნური სარქველები – ვარფარინი.
 • თრომბოფილია, მაგალითად: ანტითრომბინ III-ის, პროტეინ C და S-ის დეფიციტი, V (ლეიდენის) ფაქტორის პოლიმორფიზმი – ჰეპარინი.
თრომბოემბოლიის რისკის შეფასების კრიტერიუმები საკეისრო კვეთის დროს:
 • დაბალი რისკი – საჭიროა პაციენტის ადრეული გააქტიურება და ადექვეტური ჰიდრატაცია.
  • გეგმიური საკეისრო კვეთა გაურთულებელი ორსულობის შემთხვევაში და სხვა.
 • საშუალო რისკი – ელასტიური ბინტი, ან წინდა ფეხებზე, შეიძლება საჭირო იყოს ჰეპარინოთერაპია.
  • ასაკი >35 წ.
  • სიმსუქნე > 80 კგ.
  • მრავალნაყოფიანი ორსულობა.
  • მშობიარობაში ყოფნა 12 სთ-ზე მეტხანს.
  • ვენების ვარიკოზული გაგანიერება.
  • ინფექცია.
  • პრეეკლამფსია.
  • ოპერაციამდე წოლითი რეჟიმი >4 დღე.
  • თანმხლები დაავადება, როგორიცაა: გულის დაავადებები, სიმსივნური პროცესი, ნაწლავის ანთებითი დაავადებები, ნეფროზული სინდრომი და სხვა.
  • სასწრაფო საკეისრო კვეთა.
 • მაღალი რისკი - ჰეპარინიზაცია + ფეხებზე ელასტიური ნახვევი, ან წინდები.
  • პაციენტი, რომელსაც აქვს ზემოთ ჩამოთვლილი რისკ ფაქტორებიდან 3, ან მეტი.
  • ანამნეზში გადატანილი საკეისრო კვეთა, ან ოპერაციული ჩარევა მუცლისა და მცირე მენჯის ღრუზე.
  • პაციენტები, რომელთაც პირად, ან ოჯახურ ანამნეზში აღენიშნებათ ღრმა ვენების თრომბოზი, ფილტვის არტერიის თრომბოზი, თრომბოფილია.
  • ქვედა პარაპლეგია.
  • პაციენტები, რომლებსაც სისხლში მაღალი აქვთ ანტიფოსფოლიპიდური ანტისხეულები.
დაბალი დოზებით ჰეპარინოთერაპიის დროს კეთდება 7500 ერთეული სტანდარტული ჰეპარინის ინექცია 12 სთ-ში ერთხელ კანქვეშ, ან ანოქსიპარინი (დაბალმოლეკულური ჰეპარინი) 40 მგ/დღეში.

ანტიკოაგულანტები:

ვიტამინ K ანტაგონისტები - ფენინდიონი, ვარფარინი. ვარფერინს აქვს დაბალი მოლეკულური წონა, იხსნება ცხიმში, ამიტომ ადვილად გადის პლაცენტარულ ბარიერს. მას აქვს ტერატოგენური ეფექტი და შეუძლია გამოიწვიოს პლაცენტარული და ნაყოფის სისხლდენა. ამ ჯგუფის პრეპარატები ორსულობის დროს შეძლებისამებრ არ ინიშნება. განსაკუთრებით სარისკოა მათი დანიშვნა ორსულობის I და III ტრიმესტრში. თუ რისკის მიუხედავად მათი დანიშვნა მაინც მოხდა ორსულობის II ტრიმესტრში, (მაგალითად გულის ხელოვნური სარქვლის დროს) მოსალოდნელ მშობიარობამდე არანაკლებ 4 კვირით ადრე უნდა მოხდეს ჰეპარინზე გადასვლა. პროტრომბინის დროზე (PT) დინამიკაში დაკვირვება ხდება საერთაშორისო ნორმალიზებული შეფარდების (INR) განსაზღვრით. თერაპიული საზღვრებია 2 - 5:1.

ცხრილი დამატებულია საქართველოს სამეანო და გინეკოლოგიურ ანესთეზიოლოგთა ასოციაციის მიერ
INR 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0
PT >60 30 17 12 9 7 6 5,5 5 4 3 <3

ზედმეტი ანტიკოაგულანტური ეფექტისა და სისხლდენის შემთხვევაში საჭიროა ფიტომენადიონის (ვიტამინ K) დანიშვნა. ექსტრემალურ სიტუაციებში საჭიროა ახლად გაყინული პლაზმის ინფუზია. ამ ჯგუფის პრეპარატებით მკურნალობის დროს პაციენტი უნდა იყოს ჰემატოლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ.

სტანდარტული ჰეპარინი – წარმოადგენს მაღალი მოლეკულური მასის მქონე პოლისაქარიდს პლაზმის ცილებთან შეკავშირების მაღალი უნარით, რის გამოც ვერ გადის პლაცენტარულ ბარიერს. შედედების სისტემაზე მოქმედებს რამოდენიმე მექანიზმით, ახდენს ანტიტრომბინ III-ის აქტივაციას, მოქმედებს თრომბოციტების ფუნქციაზე და სხვა. ჰეპარინოთერაპიის დროს საჭიროა აქტივირებული ნაწილობრივი თრომბოპლასტინის დროის მონიტორინგი. (თერაპიული საზღვრებია: 1,5:1 – 2,5:1) თუ მკურნალობის პროცესში აღინიშნა სისხლდენა, ჰეპარინის ნეიტრალიზაციის მიზნით უნდა გაკეთდეს პროტამინ სულფატი. როცა პაციენტს ენიშნება ჰეპარინის დაბალი დოზები კანქვეშა ინექციების სახით, ლაბორატორიული კონტროლი სავალდებულო არ არის.

დაბალი მოლეკულური მასის ჰეპარინი - სტანდარტული ჰეპარინის ფრაქციული დაყოფის შედეგად მიღებული მედიკამენტია. იგი ხელს უშლის II და X ფაქტორების აქტივაციას და ფაქტიურად არ მოქმედებს თრომბოციტების ფუნქციებზე. მოქმედების დიდ ხანგრძლივობის გამო, თერაპიული ეფექტის მისაღებად, საკმარისია დღეში ერთი კანქვეშა ინექცია. ჩვეულებრივ Xa ფაქტორის მონიტორირება არაა სავალდებულო.

ასპირინი – აინჰიბირებს ციკლოოქსიგენაზას, რომელიც აუცილებელია პროსტაციკლინის (ვაზოდილატაცია და თრომბოციტების აგრეგაციის შემცირება) და თრომბოქსან A2-ის (ვაზოკონსტრიქცია და თრომბოციტების აგრეგაციის გაზრდა) პროდუქციისათვის თრომბოციტებში და სისხლძარღვთა ენდოთელიუმში. თრომბოქსან A2-ის სინთეზის შემცირება უფრო გამოხატულია და ხანგრძლივია, ამიტომ ასპირინის ძირითადი ეფექტი გამოიხატება ვაზოდილატაციით და თრომბოციტების აგრეგაციის შემცირებით. ასპირინი მცირე როლს თამაშობს დისემინრებული სისხლძარღვთაშიდა შედედების სინდრომის პროფილაქტიკაში. იგი ინიშნება, რომ გავაუმჯობესოთ ნაყოფის გამოსავალი მძიმე პრეკლამფსიის დროს, თუმცა ჩატარებული გამოკვლევებით ამის შესახებ ერთგვაროვანი აზრი არ არსებობს.

ანტიკოაგულანტები და რეგიონული გაუტკივარება:

ეპიდურული და სპინალური გაუტკივარება უკუნაჩვენებია ანტიკოაგულანტებით მკურნალობის სრული კურსის დროს.


ხერხემლის არხში ჰემატომა, ანტიკოაგულანტური თერაპიის შედეგად, იშვიათ შემთხვევაში შეიძლება სპონტანურად განვითარდეს. რისკი მნიშვნელოვნად იზრდება, თუ ამ დროს ვიხმართ გაუტკივარების სპინალურ, ან ეპიდურულ მეთოდებს, განსაკუთრებით ჰეპარინოთერაპიის დროს. (დაბალმოლეკულური ჰეპარინის ჩათვლით.) ჰემატომის განვითარების რისკი განსაკუთრებით მაღალია ეპიდურული სივცის კათეტერიზაციის დროს.

იმისათვის, რომ ეს რისკი მინიმუმამდე შევამციროთ, საჭიროა :
 • ობიექტურად ავწონ-დავწონოთ რეგიონული გაუტკივარების ჩვენება და უკუჩვენება. მოსალოდნელი გართულების შესახებ ჩავაყენოთ საქმის კურსში პაციენტი და მივიღოთ მისგან თანხმობა მანიპულაციის ჩატარებაზე.
 • მანიპულაცია უნდა განახორციელოს მხოლოდ მაღალკვალიფიცირებულმა სპეციალისტმა ატრავმატული ტექნიკის გამოყენბით.
 • ეპიდურული / სუბარაქნოიდული სივრცის პუნქციის ჩასატარებლად ოპტიმალურია დრო, როდესაც ჩვეულებრივი ჰეპარინის ინექციიდან გასულია არანაკლებ 4 სთ, ხოლო მომდევნო დოზა უნდა გაუკეთდეს არანაკლებ 1 სთ-ის შემდეგ. დაბალმოლეკულური ჰეპარინის შემთხვევაში – ბოლო ინექციიდან უნდა იყოს გასული არანაკლებ 10 – 12 სთ, ხოლო მომდევნო გაკეთდეს არანაკლებ 4 სთ-ის შემდეგ.
 • ანტიკოაგულანტური თერაპიის მანძილზე პაციენტი უნდა იმყოფებოდეს მუდმივი დაკვირვების ქვეშ, რომ არ გამოგვეპაროს ზურგის ტვინის, ან რაშის კუდის კომპრესიის ნიშნები.
ასპირინით მკურნალობა – გავლენას ახდენს თრომბოციტების აგრეგაციაზე, რომელიც გრძელდება მკურნალობის დამთავრების შემდეგაც 7 დღის მანძილზე. ნორმალური კოაგულაციური ტესტების შემთხვევაში ხერხემლის არხში ჰემატომის განვითარების ალბათობა მინიმალურია. მიუხედავად ამისა, საჭიროა დიდი სიფრთხილე და ყურადღება კათეტერის ჩადგმისა და ამოღების დროს.

ლიტერატურა:

Lechner RB. Hematologic and coagulation disorders. In:Chestnut DH ed. Obstetric Anesthesia. St Louis: Mosby, 1994;815-845.

Howell CJ, Clowes NWB. The management of major obstetric haemorrhage. Current Anaesthesia and Critical Care 1995; 6: 218-223.

Scottish Obstetric Guidelines and Audit Project. The Management of Postpartum Haemorrhage. 1998; click here for WWW link

Harmer M. Maternal mortality – is it still relevant? Anaesthesia 1997; 52: 99-100.Click here for Medline link

Donaldson MDJ, Seaman MJ, Park GR. Massive Blood Transfusion. British Journal of Anaesthesia 1992; 69: 621-630.Click here for Medline link

Bell K. Blood transfusion in the critically ill: coagulopathy and hypoalbuminaemia. British Journal of Intensive Care 1996; 6:10-15.

Bell K. Blood transfusion in the critically ill: volume replacement and transfusion of red cells. British Journal of Intensive Care 1995; 6: 218-273.

Checketts MR and Wildsmith JAW. Central nerve block and thromboprophylaxis - is there a problem? British Journal of Anaesthesia 1999; 82:164-167.Click here for Medline link


შემდეგი თავი: