სამეანო ანესთეზიის სახელმძღვანელო

ანბანური საძიებელი:        ლ
საძიებელი
ფიზიოლოგიური ცვლილებები ორსულობის დროს
ანალგეზია
სამშობიარო მოქმედების ეპიდურული გაუტკივარება
საკეისრო კვეთა რეგიონალური გაუტკივარებით
ზოგადი გაუტკივარება მეანობაში
ორსულობის გართულებები
სამეანო სისხლდენა
მშობიარის რეანიმაცია
ახალშობილთა რიანიმაცია
დამატებით
 

ს ა ძ ი ე ბ ე ლ ი

აბგარის შკალა
ადგილობრივი ანესთეტიკები
აიროვანი ემბოლია
ალვიოლალური ვენტილაცია
ავთვისებიანი ჰიპერთერმია
ანაფილაქსიური შოკი
ანტიკოაგულანტებით მკურნალობა
აორტოკავალური კომპრესია
არაადექვატური ეპიდურული ბლოკი
ასპირაციული სინდრომი
ახალშობილის ნორმალური დაბადება
ახალშობილის შეფასება
ახალშობილთა რეანიმაცია
ახალშობილთა რეანიმაცია სქემა № 1
ახალშობილთა რეანიმაცია სქემა № 2
ბეჭდისებრ ხრტილზე ზეწოლა:
          მოხსენება №1
          მოხსენება № 2
          მოხსენება № 3
გაუტკივარება:
          საშვილოსნოს ყელის ნაკერი
          ჭიპლარის პროლაფსი
          სასწრაფო საკეისრო კვეთა
          ინსტრუმენტალური მშობიარობა
          მასიური სამეანო სისხლდენა
          პლაცენტის მანუალური მოცილება
          პლაცენტის წინამდებარეობა
          საშვილოსნოში მომყოლის ჩარჩენილი ნაწილების ევაკუაცია
          ორსული პაციენტი
გულის დაავადებები
გულის წუთგადასროლა
გულ-ფილტვის რეანიმაცია
გულ-ფილტვის რეანიმაციის ალგორითმი
დადებითი ინტრავენური ტესტ დოზა
დერმატომების რუქა
დისემინირებული ინტრავასკულარული კოაგულაციის სინდრომი
დოპამინი:
          მოხსენება № 1
          მოხსენება № 2
          მოხსენება № 3
          მოხსენება № 4
ეკლამფსია
ენტონოქსი: :
          მოხსენება № 1
          მოხსენება № 2
ეპიდურული აბსცესი
ეპიდურული ანალგეზია
ეპიდურული ანალგეზიის აუდიტი
ეპიდურული გაუტკივარება საკესირო კვეთის დროს
ეპიდურული გაუტკივარების დროს გამოსაყენებელი ადგილობრივი ანესთეტიკები
ეპიდურული გაუტკივარების დროს რეკომენდირებული საბაზისო ტექნიკა
ეპიდურული ანალგეზიის უკუჩვენება
ეპიდურული ანესთეზიის ჩვენება
ეპიდურული ვენის შემთხვევითი კათეტერიზაცია
ეპიდურული ინფუზია
ეპიდურული ინფუზიის რეჟიმები
ეპიდურული ნემსიდან სისხლის მონარევიანი გამონადენი
ეპიდურული ჰემატომა
ეფედრინი:
          მოხსენება № 1
          მოხსენება № 2
          მოხსენება № 3
          მოხსენება № 4
ზოგადი გაუტკივარება სამეანო პრაქტიკაში
ზოგადი გაუტკივარების ინდუქცია
ზოგადი გაუტკივარების მართვა
ზოგადი გაუტკივარებისათვის მომზადება
თავის ტკივილი სპინალური გაუტკივარების შემდეგ:
          მოხსენება № 1
          მოხსენება № 2
თირკმლის მწვავე უკმარისობა
თირკმელის მხრივი ცვლილებები ორსულობის დროს
თრომბოემბოლია
ინტრათეკალურად გამოსაყენებელი ოპოიდები
          მოხსენება №1
          მოხსენება № 2
ინფილტრაციული ანესთეზია საკეისრო კვეთის დროს
ინჰალაციური ანესთეზია
კაუდალური ანალგეზია
კლოფელინი
კოაგულაცია:
          მოხსენება № 1
          მოხსენება № 2
          მოხსენება № 3
          მოხსენება № 4
კოაგულაციური პრობლემები ორსულობის დროს
კოლოიდური ხსნარები
კომბინირებული სპინალურ – ეპიდურული გაუტკივარება
კრუნჩხვითი სინდრომი
კუჭის შიგთავსის რეგურგიტაცია:
          მოხსენება № 1
          მოხსენება № 2
მაგარი გარსის გაჩხვლეტა:
          მოხსენება № 1
          მოხსენება № 2
          მოხსენება № 3
          მოხსენება № 4
მაგარი გარსის სისხლით პლომბირება
მაგარი გარსის შემთხვევითი დაზიანება
მაგნიუმის სულფატი:
          მოხსენება № 1
          მოხსენება № 2
          მოხსენება № 3
          მოხსენება № 4
მეკონიუმით ასპირაციის სინდრომი
მენდელსონის სინდრომი
მეთილერგომეტრინი:
          მოხსენება № 1
          მოხსენება № 2
მობილური ეპიდურული ანალგეზია
          მოხსენება № 1
          მოხსენება № 2
მოქმედების ტაქტიკა მასიური სამეანო სისხლდენის დროს
მრავალნაყოფიანი ორსულობა
მშობიარობამდე სისხლდენა
მშობიარობის შემდგომი სისხლდენა
ნაადრევი მშობიარობა

ნაყოფის გულისცემის მონიტორირება
ნევროლოგიური დაზიანება რეგიონული გაუტკივარების შემდეგ
ნიტროგლიცერინი
ნორმალურად მიმაგრებული პლაცენტის ნაადრევად აცლა
ოლიგურია:
          მოხსენება № 1
          მოხსენება № 2
ორსულობის გართულებები
ოქსიჰემოგლობინის დისოციაციის მრუდი
პარაცერვიკალური ბლოკადა
პაციენტის გათვითცნობიერებულობა ზოგადი გაუტკივარების დროს
პაციენტის მიერ კონტროლირებადი ეპიდურული ანალგეზია
პაციენტის მიერ კონტროლირებადი ინტრავენური ანალგეზია მშობიარობის დროს
პლაზმის მოცულობა
პლაცენტის მანუალური მოცილება
პლაცენტის მჭიდროდ მიმაგრება
          მოხსენება № 1
          მოხსენება № 2
პლაცენტის წინამდებარეობა
პრეეკლამფსია:
          მოხსენება № 1
          მოხსენება № 2
          მოხსენება № 3
          მოხსენება № 4
პრობლემები ეპიდურული გაუტკივარების დროს
პრობლემები ეპიდურული კათეტერის მხრივ
პუდენდალური ბლოკადა
რაშის კუდის სინდრომი
რესპირატორული დარღვევები
რესპირატორული ცვლილებები ორსულობის დროს
რთული ინტუბაცია
რთული ინტუბაცია, (სამოქმედო გეგმა)
საზღვარგარეთის სამეანო ანესთეზიის ლინკები
საკეისრო კვეთა რეგიონულ გაუტკივარების ქვეშ
სამეანო სისხლდენა
სამედიცინო ინვენტარი, რომელიც უნდა შემოწმდეს მშობიარობამდე
სამოქმედო გაგმა ახალშობილთა აპნოეს დროს
სანაყოფე წყლებით ემბოლია
საშვილოსნოს ატონია
საშვილოსნოს მოდუნება ნიტროგლიცერინის საშუალებით
საშვილოსნოს ყელის ნაკერი
საშვილოსნოს ჰიპერტონუსი
საყლაპავის ქვედა სფინქტერი
საჭმლის მომნელებელი სისტემის ცვლილებები ორსულობის დროს
სიმსუქნე
სირთულე ეპიდურული კათეტერის ჩადგმის დროს
სისტემური ანალგეზია
სისხლის და ცირკულატორული ცვლილებები ორსულობის დროს
სისხლის პროდუქტები
სპინალური ანალგეზია
სპინალური გაუტკივარება საკეისრო კვეთის დროს
სპინალური საანესთეზიო ხსნარები
სპინალურ / ეპიდურული ჰემატომა
სპირალური არეტრიები:
          მოხსენება № 1
          მოხსენება № 2
სტეროდებით მკურნალობის რეჟიმები
სუბდურული ბლოკადა
სუნთქვითი პარამეტრების ცვლილებები ორსულობის დროს
ტკივილი მშობიარობის დროს
ტკივილის გამტარი გზები
ტკივილის სინდრომის მკურნალობა პოსტოპერაციულ პერიოდში
ტოტალური სპინალური ბლოკადა
ტოქსიური რეაქციები ადგილობრივი ანესთეტიკების მიმართ
ტრანსკუტანეული ელექტრო ნეიროსტიმულაცია
ფენილეფრინი (მეზატონი)
ფეტალური ჰემოგლობინი
ფიბრინოგენი:
          მოხსენება № 1
          მოხსენება № 2
ფიზიოლოგიური ცვლილებები ორსულობის დროს
ფილტვის არტერიის ემბოლია
ფილტვის შეშუპება:
          მოხსენება № 1
          მოხსენება № 2
          მოხსენება № 3
          მოხსენება № 4
ფსიქოლოგიური ფაქტორები
ქვედა ღრუ ვენა
ღვიძლისმხრივი ცვლილება ორსულობის დროს
შარდის ბუშტის შეგრძნების დაკარგვა
შაქრიანი დიაბეტი
შორისის სეგმენტური ინერვაცია
შრატის ქოლინესთერაზა
ცენტრალური ვენური წნევა:
          მოხსენება № 1
          მოხსენება № 2
ძუძუთი კვება და ანესთეზიასთან ასოცირებული მედიკამენტები
წამლების დოზირება რეანიმაციური ღონისძიებების დროს
წინასიტყვობა:
ჭიპლარის პროლაფსი
ხანგრძლივი სპინალური გაუტკივარება
ხერხემლის სიმრუდეები
HELLP- სინდრომი
ჰეპარინი:
          მოხსენება № 1
          მოხსენება № 2
ჰიპოტენზია ზურგზე წოლის დროს
ჰიპერტენზია:
          მოხსენება № 1
          მოხსენება № 2
ჰიპოტენზია:
          მოხსენება № 1
          მოხსენება № 2
          მოხსენება № 3
          მოხსენება № 4
          მოხსენება № 5